Ympäristönsuojelu

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty mm. ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä. 

Ympäristölautakunnan tehtäviin kuuluu viranomaistehtävien lisäksi ympäristönsuojelun yleinen edistäminen sekä toimiminen paikallistason yleisen ympäristönsuojelun edun valvojana.

Ympäristölautakunnan asioiden valmistelu ja asiakasneuvonta on keskitetty Äänekosken kaupungintalolle.

Yhteystiedot:
Osoite:
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
Sähköposti: ymparisto[at]aanekoski.fi   

Vs.ympäristöpäällikkö
Jouni Kurkela
puh. 0400 115 696
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Ympäristötarkastaja
Jonna Heinänen
puh. 0400 545 346
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Ympäristötarkastaja
Mari A. Korhonen
puh. 0400 893 683
etunimi.a.sukunimi@aanekoski.fi

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksat ja -taulukot

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.6.2018 alkaen
Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa 1.6.2018 alkaen