Ympäristönsuojelu

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisena toimii ympäristölautakunta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä on säädetty mm. ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa, vesihuoltolaissa, vesilaissa, maastoliikennelaissa ja vesiliikennelaissa. Nämä tehtävät ovat pääsääntöisesti lupa- ja valvontaviranomaistehtäviä. 

Ympäristölautakunnan tehtäviin kuuluu viranomaistehtävien lisäksi ympäristönsuojelun yleinen edistäminen sekä toimiminen paikallistason yleisen ympäristönsuojelun edun valvojana.

Ympäristölautakunnan asioiden valmistelu ja asiakasneuvonta on keskitetty Äänekosken kaupungintalolle.

Jos haluat asioida henkilökohtaisesti kaupungintalolla, sovi tapaamisesta etukäteen. 

Yhteystiedot:
Osoite:
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
Sähköposti: ymparisto[at]aanekoski.fi   

Ympäristöpäällikkö
Juhana Jalkanen
puh. 0400 115 696
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
öljyvahinkojen jälkitorjunnan yhteyshenkilö
Vuosilomalla 6.7.2020-17.7.2020

Ympäristötarkastaja
Hanna Ahonen
puh. 0400 893 683
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
mm. melu-, jäte-, jätevesi- ja ilmanlaatuasiat
Vuosilomalla 30.6.2020-10.7.2020.

Ympäristötarkastaja
Jonna Heinänen
puh. 0400 545 346
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
mm. maa-aines- ja ympäristölupa-asiat sekä rekisteröinnit
Vuosilomalla 20.7.2020-14.8.2020

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksat ja -taulukot

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.7.2020 alkaen 
Maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksa 1.7.2020 alkaen