Perusopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen.

Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7-16-vuotiaita. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta.

Syksyllä koulunsa aloittaville lapsille osoitetaan lähikoulu ilman erillistä hakemista helmi-maaliskuun aikana. Huoltajat ilmoittavat ensimmäiselle luokalle tulevat lapsensa erikseen ilmoitettuna ajankohtana Äänekosken Peda.netin pääsivulla olevat linkin kautta.

Ilmoittautumaan (peda.net)

Lapsi kutsutaan tutustumaan kaupungin hänelle määräämään lähikouluun kotiin lähetettävällä kirjeellä, joka lähetetään lähikoulupäätöksen yhteydessä. Muina aikoina lapsen voi ilmoittaa kouluun ottamalla yhteyttä opetustoimistoon.

Äänekosken kaupungilla on viisi perusopetuksen alakoulua ja kaksi yhtenäiskoulua. Kouluissa oli vuonna 2022 yhteensä 1881 perusopetuksessa olevaa oppilasta. Näet helmikuussa 2021 tehdyn ennusteen tulevista oppilasmääristä täältä.

Perusopetuksen järjestämisestä vastaa Äänekosken kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala, joka kuuluu kasvun ja oppimisen lautakunnan alaisuuteen.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää vuosittain opetuksen työpäivistä.

Työ- ja loma-ajat

Äänekosken koulut 

Äänekoskelle muuttavat tai koulua vaihtavat

Äänekoskelle muuttavat oppilaat sekä kaupungin sisällä koulua vaihtavat oppilaat ilmoitetaan kouluun alla olevan linkin kautta:

Uuden oppilaan ilmoittaminen (Wilma)

Oppilaskuljetusetuus myönnetään, mikäli kriteerit täyttyvät, sitä ei tarvitse erikseen hakea.

Lähikoulupäätös sekä mahdollinen kuljetuspäätös näkyy huoltajalle Wilman kautta, mikäli sähköistä tiedoksiantoa ei ole kielletty.

lisätietoja:

Toimistosihteeri
Maarit Saranpää
0400 115 661
maarit.saranpaa@aanekoski.fi

Perusopetus ja koulut