Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille eli vähintään 17 vuotta täyttäneille henkilöille, joilla ei ole peruskoulun päättötodistusta tai he tahtovat korottaa päättötodistuksen arvosanoja. Maahanmuuttajataustaisille henkilöille se on merkittävä kotoutumisen mahdollistaja. 

Aikuisten perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on huolehtia koulutuksen tasa-arvosta ja laadusta sekä luoda hyvät edellytykset opiskelijan jatko-opiskelua varten. Aikuisten perusopetus antaa yhtäläiset mahdollisuudet jatko-opintoihin kuin oppivelvollisten perusopetus. 

Jokaiselle aikuisten perusopetuksen opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Aikuisten perusopetuksessa opiskelun voi aloittaa joko alkuvaiheesta tai päättövaiheesta. Alkuvaihe voi sisältää myös lukutaitovaiheen. 

Alkuvaiheen tehtävänä on varmistaa, että opiskelijalla on perustiedot ja -taidot sekä olennaiset opiskelu- ja tiedon hankinta taidot, jotta hän pystyy opiskelemaan aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa.

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opinnot muodostuvat valtioneuvoston antaman asetuksen (136/2017) mukaan eri oppiaineiden ja aineryhmien pakollisista ja valinnaisista kursseista. Alla linkki Äänekosken kaupungin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma

Koulutuksen kesto ja laajuus

Lukutaitovaiheen kesto on noin 1 vuosi.  Lukutaitovaiheeseen kuuluu 23 pakollista kurssia ja vähintään 4 valinnaista kurssia, yhteensä 27 kurssia.

Muun alkuvaiheen kesto on noin 1 vuosi. Alkuvaiheeseen kuuluu 33 pakollista kurssia ja vähintään 5 valinnaista kurssia, yhteensä 38 kurssia.

Päättövaiheen kesto on noin 2 vuotta. Päättövaiheeseen kuuluu 38 pakollista kurssia ja vähintään 8 valinnaista kurssia, yhteensä 46 kurssia.

Koulutukseen hakeminen

Aikuisten perusopetukseen Äänekoskelle haetaan lomakkeella, jonka pääset täyttämään alla olevasta linkistä.

Hakemus aikuisten perusopetukseen

Tietosuojaseloste

Palauta tulostettu ja allekirjoitettu lomake Äänekosken kaupungin opetustoimistoon osoitteeseen:
Äänekosken kaupunki, Opetuspalvelut
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski.

Lisätietoja

Kasvatuksen ja opetuksen palvelukoordinaattori Satu Tarvainen
Puh. 040 775 4981
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Perusopetus ja koulut