Pohjavesialueet

Äänekosken alueella on yhteensä 25 pohjavesialuetta, joista kaksi on yhteisiä Saarijärven kanssa, yksi Uuraisten ja kaksi Laukaan kanssa. I luokan pohjavesialueita on 15 kpl, II luokan pohjavesialueita 8kpl ja III luokan pohjavesialueita 2kpl.

Äänekosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on valmistunut vuonna 2017. Pohjavesialueen suojelusuunnitelman avulla pyritään estämään toiminta, joka pilaisi tai heikentäisi pohjaveden laatua tai määrää. Sen avulla voidaan myös vaikuttaa maankäyttöön välttämällä pohjavettä vaarantavien toimintojen sijoittaminen pohjavesialueelle sekä muuttamalla vanhoja toimintoja siten, että pohjaveden likaantumisuhka vähenee. Suojelusuunnitelmaan sisältyvän toimenpideohjelman avulla pohjavesiin kohdistuvat uhat voidaan saada pitkällä aikavälillä mahdollisimman vähäisiksi. Suojelusuunnitelma löytyy alla olevasta linkistä.

Äänekosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesien tila

Lisätietoa pohjavesien määrällisestä ja kemiallisesta tilasta ja pohjavesien tilan seurannasta löytyy ympäristöhallinnon verkkosivulta.