Avoin korkeakouluopetus

Hymyilevä nainen.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) ja Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoavat yhteistyössä avointa korkeakouluopetusta Äänekoskella. Äänekosken kaupunki tukee kuntalaisten opiskelua myöntämällä avoimen korkeakoulun stipendejä. Lisäksi Äänekoskelta muualle opiskelemaan muuttanut 18–29-vuotias nuori on oikeutettu vuosittaiseen 350 euron opiskelustipendiin, mikäli säilyttää kotikuntanaan Äänekosken.

Äänekosken kaupunki tukee kuntalaisten avoimen korkeakoulun opintoja

Kaupunginhallitus on päättänyt 4.11.2019 avoimen korkeakoulun stipendin myöntämisestä. Avoimen korkeakoulun stipendin myöntämistä jatkettiin toistaiseksi. Mikäli stipendikäytäntö lopetetaan, siitä tullaan päättämään kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä. Kaupungin myöntämän stipendin määrä opintopistettä kohden on avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun veloituksen mukainen, kuitenkin enintään 15 euroa/opintopiste. 

Opintojen tulee olla Suomessa toimivan ja julkisessa valvonnassa olevan yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. 

  1. Huomioon otetaan ainoastaan kalenterivuoden aikana suoritetut opintopisteet (enintään 10 opintopistettä opiskelijaa kohden).  
  2. Hakijan tulee toimittaa virallinen opintosuoritusote tai opintotodistus, josta tulee ilmi suoritetut opintopisteet.
  3. Hakijan tulee toimittaa tosite, josta näkyy kurssimaksu. Hakemuksesta/maksutositteesta tulee käydä ilmi kuinka monta opintopistettä maksettu maksu sisältää. 
  4. Stipendi myönnetään vain äänekoskelaisille. Äänekoskelaisiksi luetaan ne, joiden kotikunta on ollut Äänekoski 31.12.2023.                  

Haku tapahtuu sähköisesti vahvan tunnistautumisen kautta. Hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa; kesäkuussa ja tammikuussa. Hakuaika 1.1. - 31.12.2024 (hakukelpoisia opinnot, joiden suoritusmerkinnän päivämäärä on ajalta 1.1. - 31.12.2024).  31.5.2024 mennessä tulleiden hakemusten käsittely ja korvausten maksaminen tapahtuu kesäkuussa 2024. 1.6.-31.12.2024 tulleiden hakemusten käsittely tapahtuu tammikuussa 2025. 

Hakemus 

Opiskelustipendi

Lisäksi Äänekoskelta muualle opiskelemaan muuttanut 18–29-vuotias nuori on oikeutettu vuosittaiseen 350 euron opiskelustipendiin, mikäli säilyttää kotikuntanaan Äänekosken. Kevään hakua varten opiskelijan kotikunta on oltava Äänekoski jo ennen vuodenvaihdetta. Lue lisää kaupungin verkkosivuilta täältä.

Lisätietoja: 

Toimistosihteeri
Maija Hirvanen
0400 115 540
maija.hirvanen@aanekoski.fi

Jyväskylän yliopiston logo
Jamkin logo

Tutustu Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoihin

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintotarjonta: 
https://www.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot

JYU:n seutuopinnot:
jyu.fi/avoin/keski-suomi

Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta: 
https://www.jamk.fi/fi/hae-opiskelemaan/avoin/avoimen-koko-tarjonta

Seutuopinnot - korkeakouluopintoja kotikulmillasi: 
jamk.fi/seutuopinnot

Kaikille avoimia korkeakouluopintoja - joustavasti

Avoimet korkeakouluopinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista, joten mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi.

Opinnot toteutetaan siten, että pystyt opiskelemaan esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Osa opiskelusta tapahtuu verkossa. Opiskelu sisältää esimerkiksi opintomateriaaleihin perehtymistä sekä erilaisia tehtäviä yksin tai yhdessä.

Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat toistaiseksi maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille sekä Ukrainasta paenneille: 
https://www.jamk.fi/fi/hae-opiskelemaan/avoin/ilmoittautuminen-ja-opintomaksut-avoimessa

Avoin yliopisto tarjoaa maksuttomia opintoja: 
https://www.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/maksuttomat-opinnot-jyu-avoimessa-yliopistossa

sekä maksuhyvityksen väyläopinnoista tutkintoon tähtääville: 
https://www.jyu.fi/fi/avoin-yliopisto/maksuhyvitys-avoimen-vaylan-opinnoista

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Opintomaksu on max 15 euroa opintopisteeltä. Pääset ilmoittautumaan opintotarjonnan linkkien kautta. Ilmoittaudu opintoihin verkossa järjestävän oppilaitoksen sivuilla jaksokohtaisesti. Ilmoittautuminen on sitova.