Avoin korkeakouluopetus

Opiskelija läppärin ääressä
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk) ja Jyväskylän avoin yliopisto tarjoavat yhteistyössä avointa korkeakouluopetusta Äänekoskella. 

Äänekosken kaupunki tukee kuntalaisten avoimen korkeakoulun opintoja

Kaupunginhallitus on päättänyt 4.11.2019 avoimen korkeakoulun stipendin myöntämisestä. Avoimen korkeakoulun stipendin myöntämistä jatkettiin toistaiseksi. Mikäli stipendikäytäntö lopetetaan, siitä tullaan päättämään kalenterivuoden toukokuun loppuun mennessä. Kaupungin myöntämän stipendin määrä opintopistettä kohden on avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun veloituksen mukainen, kuitenkin enintään 15 euroa/opintopiste. 

Opintojen tulee olla Suomessa toimivan ja julkisessa valvonnassa olevan yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja

1. Huomioon otetaan ainoastaan kalenterivuoden aikana suoritetut opintopisteet (enintään 10 opintopistettä opiskelijaa kohden).  

2. Hakijan tulee toimittaa virallinen opintosuoritusote tai opintotodistus, josta tulee ilmi suoritetut opintopisteet.

3. Hakijan tulee toimittaa tosite, josta näkyy kurssimaksu. Hakemuksesta/maksutositteesta tulee käydä ilmi kuinka monta opintopistettä maksettu maksu sisältää. 

4. Stipendi myönnetään vain äänekoskelaisille. Äänekoskelaisiksi luetaan ne, joiden kotikunta on ollut Äänekoski 31.12.2022.                  

Haku tapahtuu sähköisesti vahvan tunnistautumisen kautta. Hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa; kesäkuussa ja tammikuussa. Hakuaika 1.1. - 31.12.2023 (hakukelpoisia opinnot, joiden suoritusmerkinnän päivämäärä on ajalta 1.1. - 31.12.2023).  31.5.2023 mennessä tulleiden hakemusten käsittely ja korvausten maksaminen tapahtuu kesäkuussa 2023. 1.6.-31.12.2023 tulleiden hakemusten käsittely tapahtuu tammikuussa 2024. 

Lisätietoja: 

Toimistosihteeri
Maija Hirvanen
0400 115 393
maija.hirvanen@aanekoski.fi

Hakemus 

Avoimen yliopiston logo, soihtu
JAMKin logo

Tutustu tuleviin Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opintoihin.

Avoimia yliopisto-opintoja kotikulmillasi Keski-Suomessa: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opintoja-keski-suomessa

Seutuopinnot - korkeakouluopintoja kotikulmillasi: https://www.jamk.fi/fi/hae-opiskelemaan/avoin/seutuopinnot-korkeakouluopintoja-kotikulmillasi

avoin.jyu.fi/seutuopinnot

jamk.fi/seutuopinnot  

Jamk tukee työttömien, työnhakijoiden ja turvapaikanhakijoiden opintoja 

Jamkin avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat toistaiseksi maksuttomia työttömille työnhakijoille ja turvapaikanhakijoille:
 https://www.jamk.fi/fi/uutiset/2020/jamkin-avoimen-amkn-opinnot-ilmaisia-tyottomille-ja-turvapaikanhakijoille-vuonna-2020

Jyväskylän yliopisto hyvittää ensimmäistä korkeakoulututkintoaan tavoitteleville opintomaksuja 25 opintopisteen verran Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintosuorituksia vastaan lukuvuonna 2022-2023. Maksuhyvitys on tarjolla avoimen yliopiston opiskelijoille, joilla ei ole vielä tutkinto-opiskelupaikkaa tai korkeakoulututkintoa:
https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/hyvitettavat-vaylaopinnot/hyvitettavat-vaylaopinnot 

Opiskelijat, jotka saavat tilapäistä suojelua Suomessa voivat hakea opinto-oikeutta Jyväskylän yliopiston tarjoamiin opintoihin. Opintoja tarjotaan sekä opinnot Ukrainassa keskeyttämään joutuneille korkeakouluopiskelijoille, lukiolaisille että tutkinnon jo suorittaneille aikuisopiskelijoille. Opintoihin on jatkuva haku. Opinto-oikeutta voi hakea tiedekuntien, avoimen yliopiston tai Movin (Monikielisen akateemisen viestinnän keskus) tarjoamiin opintoihin: 
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2022/05/jyvaskylan-yliopisto-tarjoaa-opintoja-ja-ohjausta-ukrainan-sotaa-paenneille-opiskelijoille

Kaikille avoimia korkeakouluopintoja - joustavasti

Avoimet korkeakouluopinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista, joten mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi.

Opinnot toteutetaan siten, että pystyt opiskelemaan esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Osa opiskelusta tapahtuu verkossa. Opintoihin pyritään tarjoamaan Äänekoskella pienryhmätapaamisia tutorin kanssa, mikäli Äänekoskelta osallistuu useampia opiskelijoita. Muutoin opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa. Opiskelu sisältää esimerkiksi opintomateriaaleihin perehtymistä sekä erilaisia tehtäviä yksin tai yhdessä.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Opintomaksu on max 15 euroa opintopisteeltä. Pääset ilmoittautumaan opintotarjonnan linkkien kautta. Ilmoittaudu opintoihin verkossa järjestävän oppilaitoksen sivuilla jaksokohtaisesti.  Voit valita tarjonnasta itseäsi kiinnostavat kurssit yksi kerrallaan.
Ilmoittautuminen on sitova.

Peruutusehdot:

  • Jyväskylän avoin yliopisto: Voit perua ilmoittautumisesi viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä tai suorittaa opinnot etänä. Jos lähiopetus ei toteudu, peruminen on maksutonta. Jos lähiopetus toteutuu, mutta haluat perua ilmoittautumisesi, veloitamme perumisesta aiheutuneina kuluina opintojakson opintomaksun tai enintään 50 euroa.

Edut opiskelijalle ja opintosuoritusote

Opinnoissa saat korkeakoulutasoista opetusta Jamkin ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoilta. Lisäksi saat oikeuden käyttää korkeakoulujen oppimateriaaleja, tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Myös kirjastopalvelut, mukaan luettuna elektroniset aineistot ovat käytössäsi.

Opintojaksojen suorittamisesta saat halutessasi opintosuoritusotteen. Ota yhteyttä opintojakson järjestämisestä vastaavan korkeakoulun opintopalveluun.

Hymyileviä opiskelijoita JAMKin portaikossa