Esiopetus

Kaksi tyttöä kirjoittaa.
Esiopetusta järjestetään lapsille pääsääntöisesti oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna.  Esiopetus toimii osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa vahvistaen lasten oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin edellytyksiä. 

Lakiin perustuen esiopetusta järjestetään vähintään 700 tuntiavuodessa eli 20 tuntia viikossa. Esiopetuksen velvoittavuuden myötä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen taimuuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Huoltajat huolehtivat lapsenosallistumisesta.

Esiopetus on osallistujille maksutonta.

Esioppilaalla on kouluunlähtövuonna oikeus varhaiskasvatukseen31.7. saakka.

Äänekosken kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunta päättäävuosittain esiopetuksen työpäivistä ja esiopetuksen järjestämisestä. 

Täältä löydät esiopetuksen työ- ja loma-ajat pdf-tiedostona.

Tulevat esioppilaat saavat kirjeen kotiin helmikuussa. Kirjeessäon ohjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta Wilman kautta. Lisäksi esiopetukseenilmoittaudutaan CGI Vesan kautta ja samalla haetaan tarvittaessa täydentäväävarhaiskasvatusta. Täältä löydät tietoa hakemisesta.

Ensisijaisesti hakemukset sähköisesti!

Tietoa oppilaskuljetuksesta

Hakemus esiopetusoppilaan kuljetuksesta Huom! Ensisijaisesti hakemukset sähköisesti!

Tulostettavat lomakkeet Huom! Ensisijaisesti hakemukset sähköisesti!

Yhteystiedot:

Perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
0400 672 637
pirjo.heinonen@aanekoski.fi

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
040 509 3657
ville.hartsia@aanekoski.fi

Hietaman esiopetus
Hietamantie 96, 44170 Hietama
Mia Irtamo 040 721 3856

Koiviston esiopetus
Koivistonkyläntie 143b, 44250 Äänekoivisto
Tiina Eiramo 040 584 9604

Koulunmäen esiopetus
Koulunmäenkatu 6, 44100 Äänekoski
Mia Irtamo 040 721 3856

Konginkankaanesiopetus
Kirkkotie 8, 44400 Konginkangas
Mia Irtamo 040 721 3856

Sumiaisten esiopetus
Sumiaisraitti 17, 44280 Sumiainen
Marika Vuorinen 0400 914 911

Katvelanpäiväkoti
Mukulakatu 1, 44200 Suolahti 
Susanna Väisänen 040 778 8634

Kellosepänpäiväkoti
Kellosepänkatu 19, 44200 Suolahti
Susanna Väisänen 040 778 8634

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Varhaiskasvatus ja esiopetus