Esiopetus

Esiopetusta järjestetään lapsille pääsääntöisesti oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa vahvistaa lasten oppimisen ja kehityksen edellytyksiä. Esiopetuksen velvoittavuutta koskeva perusopetuksen lainsäädännön muutos on tullut voimaan 1.1.2015. Lakia sovelletaan elokuun alusta 2015 lukien.

Kunnalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää esiopetusta vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetuksen velvoittavuuden myötä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on osallistujille maksutonta. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää vuosittain esiopetuksen työpäivistä. 

Lukuvuoden 2019-2020 työajat

Esiopetuksen sähköinen hakemus (tehtävä 15.3.2019 mennessä)

Tulostettavat lomakkeet

Yhteystiedot

Perhepalvelujohtaja  Pirjo Heinonen
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
020 632 2102

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
020 632 3000

Hietaman esiopetus
Hietamantie 96, 44170 Hietama
040 527 8581

Konginkankaan esiopetus
Kirkkotie 6, 44400 Konginkangas
040 828 7307

Sumiaisten esiopetus
Sumiaisraitti 17, 44280 Sumiainen
Tiusanen Pirkko 020 632 2300

Koulunmäen esiopetus
Koulunmäenkatu 6, 44100 Äänekoski
Tutkijat 040 592 0235
Taitajat, Hopponen Maarit 0400 115 384

Alkulan päiväkoti
Harjusenkatu 15 44200 Suolahti
Marika Vuorinen
020 632 2222

Katvelan päiväkoti
Mukulakatu 1, 44200 Suolahti 
Mia Irtamo
020 632 2265

Kellosepän päiväkoti
Kellosepänkatu 19, 44200 Suolahti
Mia Irtamo
020 632 2265