Esiopetus

Esiopetusta järjestetään lapsille pääsääntöisestioppivelvollisuutta edeltävänä vuonna ja sen tavoitteena on osanavarhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa vahvistaa lasten oppimisen jakehityksen edellytyksiä. Esiopetuksen velvoittavuutta koskeva perusopetuksenlainsäädännön muutos on tullut voimaan 1.1.2015. Lakia sovelletaan elokuunalusta 2015 lukien.

Kunnalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestääesiopetusta vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetuksen velvoittavuuden myötä oppivelvollisuuden alkamistaedeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen taimuuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus onosallistujille maksutonta. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsiosallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaantoimintaan.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää vuosittain esiopetuksen työpäivistä. 

Lukuvuoden 2021-2022 työajat
Lukuvuoden 2020-2021 työajat

Esioppilaat saavat kirjeen kotiin helmikuussa 2020. Kirjeessä on ohjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta Wilman kautta. Mikäli esioppilas tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan sähköisesti hakeminen ja maksut -sivujen kautta.

Tietoa oppilaskuljetuksesta

Hakemus esiopetusoppilaan kuljetuksesta

Tulostettavat lomakkeet

Yhteystiedot

Perhepalvelujohtaja  Pirjo Heinonen
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
020 632 2102

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
020 632 3000

Hietaman esiopetus
Hietamantie 96, 44170 Hietama
Tuula Sarja 020 632 2236

Koiviston esiopetus
Koivistonkyläntie 143, 44250 Äänekoivisto
Tuula Sarja 020 632 2336
Pirjo Heinonen 020 632 2102

Koulunmäen esiopetus
Koulunmäenkatu 6, 44100 Äänekoski
Tuula Sarja 020 632 2236

Konginkankaan esiopetus
Kirkkotie 8, 44400 Konginkangas
Tuula Sarja 020 632 2236

Sumiaisten esiopetus
Sumiaisraitti 17, 44280 Sumiainen
Marika Vuorinen 020 632 2222

Alkulan päiväkoti
Harjusenkatu 15 44200 Suolahti
Marika Vuorinen 020 632 2222

Katvelan päiväkoti
Mukulakatu 1, 44200 Suolahti 
Mia Irtamo 020 632 2265

Kellosepän päiväkoti
Kellosepänkatu 19, 44200 Suolahti
Mia Irtamo 020 632 2265

Muokattu 14.10.2021