Esiopetus

Reput rivissä.
Esiopetusta järjestetään lapsille pääsääntöisesti oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen jatkumoa vahvistaa lasten oppimisen ja kehityksen edellytyksiä. Esiopetuksen velvoittavuutta koskeva perusopetuksen lainsäädännön muutos on tullut voimaan vuonna 2015.

Kunnalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää esiopetusta vähintään 700 tuntia vuodessa. Esiopetuksen velvoittavuuden myötä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 

Esiopetus on osallistujille maksutonta. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Äänekosken kaupungin kasvun ja oppimisen lautakunta päättää vuosittain esiopetuksen työpäivistä. 

Täältä löydät esiopetuksen työ- ja loma-ajat pdf-tiedostona.

Esioppilaat saavat kirjeen kotiin helmikuussa. Kirjeessä on ohjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta Wilman kautta. Mikäli esioppilas tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, sitä haetaan sähköisesti hakeminen ja maksut -sivujen kautta.

Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (pdf)

Esioppilaalla on kouluunlähtövuonna oikeus varhaiskasvatukseen 31.7. saakka.

Tietoa oppilaskuljetuksesta

Hakemus esiopetusoppilaan kuljetuksesta Huom! Ensisijaisesti hakemukset sähköisesti!

Tulostettavat lomakkeet Huom! Ensisijaisesti hakemukset sähköisesti! Olemme siirtyneet käyttämään sähköistä asiointia Wilma-sovelluksen kautta. 

Yhteystiedot:

Perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
0400 672 637

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä
Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski
040 509 3657

Hietaman esiopetus
Hietamantie 96, 44170 Hietama
Mia Irtamo 040 721 3856

Koiviston esiopetus
Koivistonkyläntie 143b, 44250 Äänekoivisto
Tiina Eiramo 040 584 9604

Koulunmäen esiopetus
Koulunmäenkatu 6, 44100 Äänekoski
Mia Irtamo 040 721 3856

Konginkankaan esiopetus
Kirkkotie 8, 44400 Konginkangas
Mia Irtamo 040 721 3856

Sumiaisten esiopetus
Sumiaisraitti 17, 44280 Sumiainen
Marika Vuorinen 0400 914 911

Alkulan päiväkoti

Harjusenkatu 15 44200 Suolahti
Marika Vuorinen 0400 914 911

Katvelan päiväkoti
Mukulakatu 1, 44200 Suolahti 
Susanna Väisänen 040 778 8634

Kellosepän päiväkoti
Kellosepänkatu 19, 44200 Suolahti
Susanna Väisänen 040 778 8634

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi (ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Varhaiskasvatus ja esiopetus