Suolahden yhtenäiskoulun liikennejärjestelyjen asemakaavan muutos II

Kyseessä on Suolahden yhtenäiskoulun uusien liikennejärjestelyiden mahdollistava kaavahanke, jonka tarkoituksena on luoda kaavalliset edellytyksen liikenneverkon kehittämiselle yhtenäiskoulun lähialueilla. Alueelle on valmistunut uusi yhtenäiskoulu ja rakenteilla on jäähalli, joiden myötä alueen liikennemäärät tulevat kasvamaan. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueella turvallisten ja toimivien liikennejärjestelyjen toteutuminen. Erityistä huomiota kiinnitetään kevyen liikenteen turvallisiin järjestelyihin.

Suunnittelualue sijaitsee Suolahden keskustan itäpuolella Sumiaistentien varrella, kattaen pääosin katu-, liikenne- ja lähiviheralueita.

Kaavahanke lähti liikkeelle ja oli luonnoksena nähtävillä I ja II osan muodostamana yhtenä kaavana. Luonnoksen nähtävilläolon jälkeen kaava päätettiin jakaa kahteen osaan: Yhtenäiskoulun lähialueen liikennejärjestelyille on kaupungin budjetista 2020 hyväksytty rahoitus. Hankkeen jakamisella kahteen vaiheeseen halutaan varmistaa, että katujärjestelyjen toteuttamiselle saadaan suunnitteluvalmius kesään 2020 mennessä.

Kaava jaetaan kahteen osaan siten, että:

  • Ensimmäisessä vaiheessa luodaan suunnitelmallinen toteuttamisvalmius Kisakadun ja Harjulankadun päähän rakennettavalle kevyen liikenteen järjestelylle (osa-alue I)
  • Toisessa vaiheessa keskitytään Sumiaistentien varren kevyen liikenteen väylään sekä Opistokadun kohdan liittymä- ja pysäkkijärjestelyihin (osa-alue II). 

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 20.1.2020 § 5
Kaavaluonnos nähtävillä 12.2. - 26.2.2020
Kaavaehdotus nähtävillä 14.10. - 16.11.2020

Kaavaehdotus (nähtävillä 14.10. - 16.11.2020)

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Asemakaavan seurantalomake
Liite 3: Kaavoittajan vastine kaavaluonnoksesta saatuihin palautteisiin
Liite 4: Jälleenrakennuskauden rakentamistapaohjeet 2019
Kaupunginhallitus 5.10.2020

Kaavaluonnos

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 3: Jälleenrakennuskauden rakanetamistapaohjeet 2019
Kaupunginhallitus 20.1.2020