Nähtävillä olevat poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukset

Nähtävillä olevat poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukset -sivulle asetetaan nähtäville ne hakemukset, jotka vaativat tavanomaista laajempaa kuulemista. 

Poikkeamislupahakemus, Äänekoski, Likolahdenkatu, määräala kiinteistöllä 992-402-2-40, nähtävillä 18.5. - 27.5.2022

Määräalalle kiinteistöllä 992-402-2-40 (Likolahdenkatu) haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamislupaa Telecom-maston ja siihen liittyvän laitetilan rakentamiseksi. Rakennuspaikka sijoittuu asemakaavassa lähivirkistysalueeksi (VL) osoitetulle alueelle.

Mahdolliset muistutukset lupahakemuksesta on toimitettava nähtävilläoloaikana sähköpostitse osoitteeseen kaavoitus@aanekoski.fi tai postitse Äänekosken kaupunki / Kaavoitus, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski.

Lisätietokyselyt hakemuksesta: carita.kosonen@aanekoski.fi, p.020 632 2036
Menneet nähtävilläolot 

Poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemus, Sumiainen, määräala 992-462-2-237-M601

Määräalalle 992-462-2-237-M601 (Multmäentie) haetaan maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaista poikkeamislupaa ja 137 §:n mukaista suunnittelutarveratkaisua hevostallin ja lantalan rakentamiseksi. Hakijana on yksityinen maanomistaja. Rakennuspaikka sijoittuu asemakaavoitetun alueen lievealueelle valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Sumiaisten kirkonkylä). Alueella on voimassa Sumiainen 2020 osayleiskaava, jossa rakennuspaikka sijoittuu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP-1) osoitetulle alueelle.
Hakemus oli nähtävillä 10.11. – 24.11.2021
Muokattu 17.5.2022