Avoin korkeakouluopetus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) ja Jyväskylän avoin yliopisto tarjoavat yhteistyössä avointa korkeakouluopetusta Äänekoskella. 

Äänekosken kaupunki tukee kuntalaisten avoimen korkeakoulun opintoja

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.4.2019 avoimen korkeakoulun opintojen tukemisesta. Kaupungin maksaman korvauksen määrä opintopistettä kohden on avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun veloituksen mukainen, kuitenkin enintään 15 euroa/opintopiste. 

Opintojen tulee olla Suomessa toimivan ja julkisessa valvonnassa olevan yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjoamia avoimen yliopiston tai avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Huomioon otetaan ainoastaan kalenterivuoden 2019 aikana suoritetut opintopisteet (enintään 10 opintopistettä opiskelijaa kohden).                    

Hakijan tulee toimittaa virallinen opintosuoritusote tai opintotodistus, josta tulee ilmi suoritetut opintopisteet. Hakijan tulee myös toimittaa tosite, josta näkyy kurssimaksu. Äänekoskelaisiksi luetaan ne, joiden kotikunta on ollut Äänekoski 31.12.2018

Haku tapahtuu sähköisesti vahvan tunnistautumisen kautta. Korvausta on haettava 31.1.2020 mennessä. Hakemuksia käsitellään seuraavasti: 31.7.2019 mennessä tulleet hakemukset käsitellään elokuussa 2019, korvausten maksaminen syyskuussa 2019. 30.12 mennessä tulleiden hakemusten käsittely ja korvausten maksaminen tammikuussa 2020. 31.1.2020 mennessä tulleiden hakemusten käsittely ja korvausten maksaminen helmikuussa 2020.

Hakuaika 9.5.2019 - 31.1.2020

Hakemus kustannusten korvaamisesta

Lukuvuoden 2019-2020 opinnot on nyt julkaistu 

Syksy 2019

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet, 3 op (JAMK)

Sosiaalityön johdanto, 5 op (JY)

Opetus- ja kasvatusala

Erityispedagogiikan perusteet, 5 op (JY)

Kielet ja viestintä

Työelämän englanti, 4 op (JAMK)

Työelämän viestintä, 5 op (JY)

Biotalous- ja ympäristöala

Biotalous, ympäristö ja ihminen, 5 op (JAMK)

Kevät 2020

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Asiakaslähtöisyys sosiaali- ja terveysalalla, 3 op (JAMK)

Sosiaalityön käytännöt I, 5 op (JY)

Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, 5 op (JY)

Opetus- ja kasvatusala

Johdatus perheopintoihin, 5 op (JY)

Oppiminen ja ohjaus, 5 op (JY)

Kielet ja viestintä

Viestintä ja vaikuttaminen, 5 op (JY) KEVÄT 2020 - Viestinnän perusopinnot 25 op

 

Kaikille avoimia korkeakouluopintoja

Avoimet korkeakouluopinnot ovat kaikille avoimia iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot ovat osia yliopisto- ja ammattikorkeakoulututkinnoista, joten mikäli jatkat myöhemmin tutkintokoulutukseen, voit hakea opintojen sisällyttämistä tutkintoosi.


Joustavaa opiskelua

Opinnot toteutetaan siten, että pystyt opiskelemaan esimerkiksi työn tai muiden opintojen ohella. Osa opiskelusta tapahtuu verkossa ja mahdolliset lähiopetusjaksot Äänekoskella järjestetään iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskelu sisältää esimerkiksi opintomateriaaleihin perehtymistä sekä erilaisia tehtäviä yksin tai yhdessä.

Jokaiseen jaksoon pyritään tarjoamaan Äänekoskella lähiopetustapaamisia, joissa on mukana sekä korkeakoulujen opettajia että Äänekosken alueen asiantuntijoita. Lähiopetusta järjestetään, mikäli opintojaksolle ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa. Mikäli opiskelijoita on vähemmän kuin 15, opinnot on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa.

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Opintomaksu on 15 euroa opintopisteeltä. Pääset ilmoittautumaan opintotarjonnan linkkien kautta. Ilmoittaudu opintoihin verkossa järjestävän oppilaitoksen sivuilla jaksokohtaisesti.  Voit valita tarjonnasta itseäsi kiinnostavat kurssit yksi kerrallaan. 

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumispäivästä lähtien sinulla on 14 päivän ajan oikeus perua ilmoittautumisesi maksutta.


Edut opiskelijalle

Opinnoissa saat korkeakoulutasoista opetusta JAMKin ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoilta. Lisäksi saat oikeuden käyttää korkeakoulujen oppimateriaaleja, tietojärjestelmiä ja ohjelmistoja. Myös kirjastopalvelut, mukaan luettuna elektroniset aineistot ovat käytössäsi.

Mikäli suoritat tietyn opintokokonaisuuden kokonaan (21-26 op), saat kokonaisuutta koskevan todistuksen. Yksittäisten opintojaksojen suorittamisesta saat opinto-otteen. 

Eväitä yrittäjyyteen

Tarjonnassa on runsaasti sisältöä, joka soveltuu yrittäjinä toimiville tai yrittäjiksi aikoville. Voit valita tarjottimelta oman tarpeesi mukaan esimerkiksi myyntityön, työoikeuden tai tilinpäätöksen sisältöjä.

Tutustu tarjontaan!

Opintokokonaisuudet koostuvat sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) että Jyväskylän yliopiston (JY) opinnoista. Opintoihin pääset tutustumaan tarkemmin linkkien kautta.

Myynti ja markkinointi

Toimitko jo myynnin ja markkinoinnin tehtävissä ja haluat päivittää tietojasi? Oletko suuntautumassa nykyisissä tehtävissäsi enemmän myyntiin ja markkinointiin ja tarvitset lisää osaamista? Harkitsetko hakeutuvasi tulevaisuudessa joko ammattikorkeakouluun tai yliopistoon liiketalousalan tutkinto-opiskelijaksi?  

lmoittautuminen ja lisätiedot

Henkilöstöjohtaminen

Oletko kiinnostunut ihmisten johtamisesta? Kuluuko tehtäviisi esimiestyötä tai HR-tehtäviä ja haluat syventää ymmärrystäsi henkilöstöjohtamisen teemoista. Oletko hakeutumassa henkilöstöjohtamisen tehtäviin ja tarvitset lisää osaamista? Onko suunnitelmissasi johtamisen tai henkilöstöjohtamisen opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa?  

Ilmoittautuminen ja lisätiedot (JAMK)

Ilmoittautuminen ja lisätiedot (JY)

Taloushallinto

Tarvitsetko työssäsi taloushallinnon osaamista? Kuuluuko tehtäviisi tuottaa talouteen liittyvää tietoa päätöksentekoa varten? Haluatko ymmärtää tarkemmin liiketoimintaan talouslukujen taustoja?

Ilmoittautuminen ja lisätiedot