Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen tehtävänä on tuottaa monipuolisia ja saavutettavia kulttuuripalveluita Äänekoskella ja tukea avustusten kautta paikallisten yhdistysten, yksityishenkilöiden ja muiden yhteisöjen kulttuuritoimintaa. Yksi toiminnanmuoto on erilaisten konserttien ja tapahtumien järjestäminen sekä tilojen vuokraaminen tähän sekä näyttelytoimintaan. Kulttuurihyvinvointityö on noussut erityisen merkitykselliseksi viime vuosina.

Kulttuuritoimen tavoitteena on lisätä ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia kulttuuritoiminnan kautta sekä parantaa osaltaan kulttuurin kaikin puolista saatavuutta ja saavutettavuutta alueella. Tämä tukee asukkaiden osallistumista sekä parhaimmillaan osallisuuden kokemusta.

Kulttuuritoimi järjestää tapahtumia Äänekoskella pääasiassa keväisin ja syksyisin. Lisäksi kesäkuussa toteutetaan Lasten Kulttuuripäivät.

Tapahtumakalenteri

Kulttuuriavustuksilla tuemme paikallisten kulttuuriyhdistysten, yksityishenkilöiden ja muiden yhteisöjen järjestämää toimintaa. Avustuskriteerit ja ohjeet täällä. Vastaamme Hoikkassalin näyttelytoiminnasta. Lisäksi vuokraamme Painotalon, Suopungin ja Suolahtisalin tiloja.

Hyvinvointia ja iloa kultuurista - kulttuurikasvatusta ja kulttuurihyvinvointia

Koordinoimme perusopetuksessa toteutettavaa Kulttuurikoski -kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Kaikille perusopetuksen luokka-asteille mukaan lukien esikoululaiset tarjotaan oma kulttuuripolku yhteistyössä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Mukana tässä ovat Ala-Keiteleen musiikkiopisto, Kino Hirvi, Koskelan Setlementti (tanssi ja kuvataide), Äänekosken teatteri, kaupungin taidemuseo sekö valtakunnallinen Taidetestaajat -hanke. 

Perusopetuksen kulttuurikasvatuksen sisältöjä näet tästä.

Lisäksi varhaiskasvatuksessa toteutetaan kulttuurikasvatussuunnitelmaa kaksi kertaa vuodessa. Keväällä ja syksyllä kaupungin varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset pääsevät näkemään ja kokemaan ammattitaiteilijoiden musiikki-, tanssi- tai teatteriesityksen päiväkodeissa ja kerhossa.

Keskeinen toimintamuoto on kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävä toiminta perheiden, lasten ja nuorten sekä ikäihmisten ja kehitysvammaisten parissa moniammatillisessä yhteistyössä. Kulttuuritoimen paikan päälle tuottamat ammattitaiteilijat esiintyvät  muun muassa palvelukeskuksissa tuoden mielen virkeyttä ja musiikin iloa ikäihmisille. Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyömahdollisuuksia vapaan kentän toimijoiden parissa tavoitteena lisätä ja kehittää toimintaa.

Kulttuurihyvinvointilinkkejä:

Sitran tutkimuskooste taiteen ja kulttuurin vaikutuksista
https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuksiin/

Tietokortti taiteen ja kulttuurin vaikutuksista terveyteen
https://media.sitra.fi/2017/11/21100218/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-terveyteen-tietokortti.pdf

Tietokortti taiteen ja kulttuurin vaikutuksista sosiaaliseen hyvinvointiin
https://media.sitra.fi/2017/11/21095355/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-sosiaaliseen-hyvinvointiin-tietokortti.pdf

Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja.
https://www.taike.fi/documents/10921/1332027/Kulttuurihyvinvoinnin+k%C3%A4sikirja/00390626-4ee5-c833-3a72-28f388ce5781

Liisa Laitinen, Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua. Verkkojulkaisu.
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166166.pdf

Kulttuuritoiminnan järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Kunnalla on velvollisuus toteuttaa tehtävää siten kuin kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa säädetään (166/2019).

Olemme täällä sinua varten. Jos et löydä etsimääsi tietoa tai sinulla on mitä tahansa kulttuuriasiaa, ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteystiedot

Vapaa-aikatoimisto
Palomäenkatu 2
44100 ÄÄNEKOSKI

Vs. kulttuurituottaja
Laura-Kristiina Moilanen
040 186 3276

Kulttuuriohjaaja
Enu Tikander
0400 794 414

Toimistosihteeri
Mirja Halminen
020 632 3256

Toivomme sähköiset yhteydenotot ensisijaisesti osoitteeseen: kulttuuri(a)aanekoski.fi

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Muokattu 1.9.2021