Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen tehtävänä on tuottaa monipuolisia kulttuuripalveluita Äänekoskella ja tukea avustusten kautta paikallisten yhdistysten, yksityishenkilöiden ja muiden yhteisöjen kulttuuritoimintaa. Yksi toiminnanmuoto on erilaisten konserttien ja tapahtumien järjestäminen sekä tilojen vuokraaminen tähän sekä näyttelytoimintaan. Kunnan kulttuuritoiminta on läkisääteistä.

Kulttuuritoimi järjestää tapahtumia Äänekoskella pääasiassa keväisin ja syksyisin. Lisäksi kesäkuussa toteutetaan Lasten Kulttuuripäivät. Kulttuuritoimi tukee avustuksilla muiden toimijoiden järjestämää toimintaa sekä vastaa Hoikkassalin näyttelytoiminnasta. Lisäksi vuokraamme Painotalon, Suopungin ja Suolahtisalin tiloja.

Kulttuuritoimi koordinoi perusopetuksessa toteutettavaa Kulttuurikoski -kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Kaikille perusopetuksen luokka-asteille mukaan lukien esikoululaiset tarjotaan oma kulttuuripolku yhteistyössä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Mukana tässä ovat Ala-Keiteleen musiikkiopisto, Kino Hirvi, Koskelan Setlementti (tanssi ja kuvataide), Äänekosken teatteri, kaupungin taidemuseo sekö valtakunnallinen Taidetestaajat -hanke. Lisäksi varhaiskasvatuksessa toteutetaan kulttuurikasvatussuunnitelmaa kaksi kertaa vuodessa. Keväällä ja syksyllä kaupungin varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset pääsevät näkemään ja kokemaan ammattitaiteilijoiden musiikki-, tanssi- tai teatteriesityksen päiväkodeissa ja kerhossa.

Keskeinen toimintamuoto on myös kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävä toiminta esimerkiksi ikäihmisten parissa. Kulttuuritoimen paikan päälle tuottamat ammattitaiteilijat esiintyvät palvelukeskuksissa tuoden mielen virkeyttä ja musiikin iloa ikäihmisille. Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyömahdollisuuksia vapaan kentän toimijoiden parissa tavoitteena lisätä tätä toimintaa myös muille kohderyhmille.

Kulttuuritoimen tavoitteena on lisätä ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia kulttuuritoiminnan kautta sekä parantaa osaltaan kulttuurin harrastusmahdollisuuksien saatavuutta ja saavutettavuutta alueella. Tämä tukee asukkaiden osallistumista sekä parhaimmillaan osallisuuden kokemusta.

Kulttuuritoiminnan järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Kunnalla on velvollisuus toteuttaa tehtävää siten kuin kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa säädetään (166/2019).

Tapahtumakalenteri

Yhteystiedot

Vapaa-aikatoimisto
Painotalo
Kalevankatu 2
44100 ÄÄNEKOSKI

Vs. kulttuurituottaja
Laura-Kristiina Moilanen
040 186 3276

Kulttuuriohjaaja
Enu Tikander
0400 794 414

Toimistosihteeri
Mirja Halminen
020 632 3256

Toivomme sähköiset yhteydenotot ensisijaisesti osoitteeseen: kulttuuri(a)aanekoski.fi

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi
(ääkkösistä pisteet pois eli ä>a ja ö>o)

Muokattu 8.1.2021