Ympäristö- ja ilmasto-ohjelma

Äänekosken kaupunkistrategian 2022-2028 päätavoitteet ovat hyvä elämä, kestävä ympäristö ja vaikuttavat elinkeinot. Uudella strategiakaudella strategia-asiakirjan sisältöä konkretisoidaan ja täsmennetään erillisinä asiakirjoina laadittavissa strategian toimeenpano-ohjelmissa. Yksi strategian toimeenpano-ohjelmista on ympäristö- ja ilmasto-ohjelma, jonka kaupunvaltuusto hyväksyi 13.6.2022.

Äänekosken kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelma 2022-2028

Ympäristö- ja ilmasto-ohjelma 2022-2028 on ensimmäinen Äänekoskella tehty kattava ohjeistus, joka tuo ympäristö- ja ilmastonäkökulmat strategiselle tasolle. Ympäristö- ja ilmasto-ohjelman tarkoituksena on vastata systemaattisen ympäristö- ja ilmastotyön tarpeeseen Äänekoskella sekä määrittää kaupungin roolia kestävänä kehittäjänä ja toimijana. Ympäristö- ja ilmasto-ohjelmassa luodaan yhtenäinen perusta kaupungin ilmastojohtamiselle ja luonnon monimuotoisuuden suojelulle sekä näiden ohjaus- ja kehittämistoimenpiteille. Ympäristö- ja ilmasto-ohjelma toimii kaupunkikonsernia koskevana ohjeistuksena tavoitteineen, mittareineen ja toimintasuunnitelmineen. Ohjelma koskee kaupunkiorganisaatiota ja kaupungin määräysvallassa olevia yhteisöjä ja säätiöitä. Uusien toimintamallien tarkoitus on jatkossa olla osa kaikkea kaupungin toimintaa, kuten päätöksentekoa, hankintoja, maankäyttöä ja rakentamista, energiankulutusta ja -tuotantoa sekä liikkumista ja palvelujen kehittämistä. Muita sidosryhmiä, kunnan asukkaita ja alueen yrityksiä ohjelma koskettaa välillisesti. Kaupunki viestii ohjelmasta aktiivisesti ja ohjaa esimerkillään sekä toiminnallaan alueen asukkaita, yhteisöjä ja yrityksiä.

Äänekosken kaupunki on kaupunkistrategiassa sitoutunut tekemään ja tukemaan kestävää kehitystä kaikessa toiminnassaan. Yksi keskeisin ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa ohjaavista linjauksista on Äänekosken sitoumus olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä (Hinku-sitoumus).

Lisätietoja: 

Ympäristöpäällikkö
Hanna Ahonen
0400 893 683
hanna.ahonen@aanekoski.fi

Ilmastokoordinaattori
Juho Liimatainen
040 681 8813
juho.liimatainen@aanekoski.fi

Kestävä kehitys