Kaupungin historia

Esittelemme nykyisen Äänekosken historiaa lyhyesti tärkeiden päivämäärien kautta. Matka alkaa rukoushuonekunnan perustamisesta vuonna 1904 ja jatkuu vuoden 2007 kuntaliitokseen.

Tärkeitä päivämääriä

23.3.1904 Keisarillinen Suomen senaatti hyväksyi anomuksen Äänekosken rukoushuonekunnan perustamisesta.

23.3.1906 antamallaan päätöksellä senaatti katsoi Äänekosken seurakunnan syntyneen. Seurakunnan alueeseen tuli kuulumaan kyliä ja taloja Laukaasta ja Saarijärveltä.

28.2.1911 Vaasan läänin kuvernööri antoi päätöksen, jonka mukaan Äänekosken tuli muodostua itsenäiseksi kunnaksi 1.1.1912 lukien.

4.9.1911 pidetty "Äänekosken seurakuntalaisten kokous" valitsi ensimmäistä kertaa kunnallislautakunnan puheenjohtajan. Tehtävä vastaa lähinnä nykyistä kaupunginhallituksen puheenjohtajaa.

28.9.1911 pidettiin ensimmäinen varsinainen kuntakokous, jossa suoritettiin mm. kunnallislautakunnan vaali, päätettiin kunnan lainanotosta ja luottamusmiesten palkkioista sekä kansakoulujen yhdistämisestä.

9.11.1911 senaatti antoi päätöksensä äänekoskelaisten valitukseen edellä mainitusta kuvernöörin päätöksestä. Senaatti katsoi, että "... Äänekosken uuden seurakunnan muodostaminen on pantu täytäntöön toukokuun 1. päivänä 1910 ja sanottu seurakunta, jolla on oma alue, asian näin ollen on Kuvernöörin mainitseman lainpaikan nojalla mainitusta päivästä alkaen ilman nimenomaista määräystä ollut itsekseen eri kuntana..."

24.4.1928 sisäasiainministeriö antoi päätöksen, jonka mukaan Äänekosken kunnasta erotetaan Äänekosken kauppala ja Suolahden kauppala 1.1.1932 lukien. Jäljelle jäänyt kunnan osa muodosti Äänekosken maalaiskunnan.

1.1.1969 lukien Äänekosken maalaiskunta liitettiin Äänekosken kauppalaan.

1.1.1973 lukien Äänekosken kauppala muuttui Äänekosken kaupungiksi.

1.1.1977 lukien Suolahden kauppala muuttui Suolahden kaupungiksi.

1.1.1993 lukien Konginkankaan kunta liitettiin Äänekosken kaupunkiin.

24.5.2006 valtioneuvosto antoi päätöksen, jonka mukaan Sumiaisten kunta, Suolahden kaupunki ja Äänekosken kaupunki lakkautetaan ja tilalle perustetaan uusi Äänekosken kaupunki 1.1.2007 lukien. Valtioneuvoston päätös

1.1.2007 uusi eli nykyinen Äänekosken kaupunki aloitti toimintansa. Ensimmäiseksi kaupunginjohtajaksi tuli liitoksessa lakanneen Äänekosken kaupunginjohtaja Hannu Javanainen ja apulaiskaupunginjohtajaksi Suolahden kaupunginjohtaja Heli Möller.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja
Aleksi Heikkilä
040 823 7921
aleksi.heikkila@aanekoski.fi

Tietoa Äänekoskesta