Koulun psykososiaaliset palvelut

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut:

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden tarkoituksenaon tukea oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä kokooppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenäoppilashuoltona. Koulupsykologi ja -kuraattori ovat osallisena koulunarjessa.

Yhteisöllinen oppilashuolto on esimerkiksi:

 • Monialaista yhteistyötä
 • Opettajien konsultaatiota
 • Koulun joustavien tukitoimiensuunnittelua
 • Luokkien ja ryhmien kanssatyöskentelyä
 • Kehittämistä (koulun sisäinen,koulujen yhteinen, kunnan palvelurakenne)
 • Koulutuksia ja infoja

Oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin.Oppilaan ja huoltajien suostumuksella aloitteen yhteistyöstä voi tehdä myösviranomaistaho. Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluiden tarkoitus onturvata oppilaille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin, ehkäistä ja poistaaoppilaiden oppimiseen ja kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiävaikeuksia ja edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Palvelut ovatluottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Yksilökohtainen oppilashuolto on esimerkiksi:

 • palveluohjausta
 • kartoitustyötä                  
 • ohjausta ja neuvontaa:
  - oppilaalle, huoltajille,opettajille
 • oppilaan tapaamiset
 • huoltajien/perheen tapaamiset
 • oppimisvaikeustutkimuksia janiiden tarpeen arviointia
 • jatko-ohjausta jayhteistyökumppaneiden konsultointia

Yhteystiedot

Koulunmäen yhtenäiskoulu: 

 • vs. Koulupsykologi Marika Jokinen p. 020 632 3007 
 • vs. Koulukuraattori Heli Ingman-Piispanen p. 020 632 3004 

Suolahden yhtenäiskoulu, Sumiaisten koulu, Konginkankaan koulu, Koiviston koulu, Hietaman koulu ja Honkolan koulu: 

 • Koulupsykologi Mirjami Karttunen p. 020 632 3005 
 • Vastaava koulukuraattori Taina Laitinen p. 020 632 3008

Äänekosken lukio ja POKE 

 • Koulupsykologi Mia Raivio, p. 0400 115 461 
 • Vastaava koulukuraattori Mira Ojalehto p. 020 632 2069

Psykososiaalisten palvelujen tehtäväkuvaus

Psykososiaalisten palvelujen tehtäväkuvaus