Koulun psykososiaaliset palvelut

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut:

Koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluiden tarkoituksena on tukea oppilaiden ja kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Koulupsykologi ja -kuraattori ovat osallisena koulun arjessa.

Yhteisöllinen oppilashuolto on esimerkiksi:

 • Monialaista yhteistyötä
 • Opettajien konsultaatiota
 • Koulun joustavien tukitoimien suunnittelua
 • Luokkien ja ryhmien kanssa työskentelyä
 • Kehittämistä (koulun sisäinen, koulujen yhteinen, kunnan palvelurakenne)
 • Koulutuksia ja infoja

Oppilailla on oikeus myös yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai koulupsykologiin. Oppilaan ja huoltajien suostumuksella aloitteen yhteistyöstä voi tehdä myös viranomaistaho. Koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluiden tarkoitus on turvata oppilaille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin, ehkäistä ja poistaa oppilaiden oppimiseen ja kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia ja edistää koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

 • Yksilökohtainen oppilashuolto on esimerkiksi:
 • palveluohjausta
 • kartoitustyötä                  
 • ohjausta ja neuvontaa:
  - oppilaalle, huoltajille, opettajille
 • oppilaan tapaamiset
 • huoltajien/perheen tapaamiset
 • oppimisvaikeustutkimuksia ja niiden tarpeen arviointia
 • jatko-ohjausta ja yhteistyökumppaneiden konsultointia

Yhteystiedot

Koulunmäen yhtenäiskoulu: 

 • Koulupsykologi Anu Siekkinen p. 020 632 3007 
 • Koulukuraattori Liisa Itäkunnas p. 020 632 3004 

Suolahden yhtenäiskoulu, Sumiaisten koulu, Konginkankaan koulu, Koiviston koulu, Hietaman koulu ja Honkolan koulu: 

 • Vs. koulupsykologi Johanna Matilainen p. 020 632 3005 
 • Vastaava koulukuraattori Taina Laitinen p. 020 632 3008

Äänekosken lukio, POKE ja Keski-Suomen Opisto

 • Koulupsykologi Mia Raivio, p. 0400 115 461 
 • Vastaava koulukuraattori Mira Ojalehto p. 020 632 2069

Psykososiaalisten palvelujen tehtäväkuvaus