Vaakuna ja logo

Vaakuna

Äänekosken vaakuna; sinisessä kentässä kolme lentävää hopeakurkea, keskenään järjestettyinä oikealle suunnatun kärjen tapaan.

Äänekosken kaupungin vaakunan on suunnitellut Olof Eriksson. Vaakunan selityksenä on "sinisessä kentässä kolme lentävää hopeakurkea, keskenään järjestettyinä oikealle suunnatun kärjen tapaan".

Alun perin vaakuna vahvistettiin Suolahden kauppalan vaakunaksi vuonna 1952. Äänekosken kaupunki otti vaakunan käyttöön kuntaliitoksen yhteydessä 1.1.2007 lukien.

Vaakuna on tarkoitettu kaupungin virallisen toiminnan ja luottamushenkilöorganisaation symboliksi ja arvokkaaseen edustukseen. Vaakunan käyttö on aina luvanvaraista. Luvan myöntämisestä päättää hallintojohtaja.

Logo

Äänekosken logo.

Äänekosken tunnus on nimeltään Tulevaisuuden koski. Tunnuksessa luonnon ja teollisuuden symbioosista kasvaa luottamus tulevaisuuteen. Tunnus rakentuu nimilogosta ja tunnuskuviosta. Tunnuksen on suunnitellut Innolink Agency.

Värillisen tunnuskuvion vihreä pisara kuvaa luontoa, tummanharmaa teollisuutta ja kaupunkimiljöötä sekä turkoosinsininen uutta ympäristöystävällistä teknologiaa. Äänekosken nimilogo (sanan Äänekoski visualisoitu kirjoitusasu) on kirjoitettu siniharmaalla versaalilla Museo Sans -fontilla.

Kaupungin logoa käytetään kaupungin markkinoinnissa, esitteissä ja muissa julkaisuissa sekä yleisilmeessä ja viestinnässä. Kaupungin ulkopuolisessa viestinnässä logon käyttö on aina luvanvaraista toimintaa. Luvan logon käyttöön voi myöntää hallintojohtaja. 

Muokattu 21.9.2020

Hallintojohtaja
Aleksi Heikkilä

P. 040 823 7921
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi