Kulttuuritoimen kohdeavustukset

Vapaa-aikajohtaja myöntää kulttuuritoimen kohdeavustuksia äänekoskelaisille yksityishenkilöille, yhdistyksille ja yhteisöille. Kohdeavustukset ovat haettavissa koko vuoden ajan. Kaikkien myönnettävien avustusten osalta edellytetään omavastuuosuutta, joka on vähintään 50 % kuluista. Hakemus on toimitettava vähintään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua kulttuuritoimeen. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. 


Kohdeavustukset haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella, jonne tunnistaudutaan henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa kulttuuritoimeen myös tulostettavalla hakulomakkeella, joka täytetään sähköisesti, tulostetaan ja allekirjoitetaan tai tulostetaan, täytetään käsin ja allekirjoitetaan, jonka jälkeen hakemus toimitetaan joko sähköpostin liitteenä skannattuna osoitteeseen kulttuuri(at)aanekoski.fi tai postilla osoitteeseen:

Äänekosken kulttuuritoimi
Kalevankatu 2
44100
Äänekoski

Avustuslajit

1. Kohdeavustus kulttuuritoiminnasta aiheutuviin kuluihin äänekoskelaisille taiteilijoille ja työryhmille
 
- Hakuvaiheessa on esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Omavastuu on vähintään 50 % toiminnan kuluista
- Haettava viimeistään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua
- Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta.     
- Avustusta ei myönnetä yhteisöille
- Avustusta ei myönnetä yksittäisten soitinten tai taidevälineiden hankintaan

2. Kohdeavustus kulttuuritapahtumien, kurssien ja seminaarien järjestämiseen Äänekoskella
 
- Hakuvaiheessa on esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Omavastuu on vähintään 50 % toiminnan kuluista
- Haettava viimeistään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua
- Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta.  
- Yli 1 500 euron suuruisissa avustuksissa hakija voi perustellusta syystä anoa maksatusta ennen tapahtuman alkua, jolloin avustuksesta voidaan päätöksen jälkeen maksaa hakijalle korkeintaan 2/3 myönnetystä avustuksesta. Loppuosa maksetaan tiliselvitystä vastaan tapahtuman jälkeen. 
- Yhdistys ei voi hakea toimintaan, johon on myönnetty perusavustusta

3. Kohdeavustus kulttuuritapahtumien järjestämisestä aiheutuvien tappioiden korvaamiseen

- Hakuvaiheessa on esitettävä tapahtuman toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Omavastuu on vähintään 50 % toiminnan kuluista
- Haettava viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtuman alkua
- Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille tapahtuman kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta
- Yhdistys ei voi hakea toimintaan, johon on myönnetty perusavustusta

4. Kohdeavustus koti- ja ulkomaille suuntautuviin kulttuurin esiintymis- ja kilpailumatkoihin, sekä seminaari- ja koulutusmatkoihin 

- Hakuvaiheessa on esitettävä toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Omavastuu on vähintään 50 % toiminnan kuluista
- Haettava viimeistään 2 viikkoa ennen toiminnan alkua
- Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta
- Yhdistys ei voi hakea toimintaan, johon on myönnetty perusavustusta

Maksatus ja tiliselvitys


Kohdeavustuksen voi käyttää ainoastaan päätöksessä myönnettyyn tarkoitukseen. Mikäli käyttötarkoitus muuttuu tai toiminta peruuntuu, on muutosta haettava kirjallisesti vapaa-aikajohtajalta ennen kohdeavustuksen käyttöä.

Avustus maksetaan jälkikäteen tiliselvitystä ja tositteita vastaan. Tiliselvityksestä on käytävä esille toiminnan kokonaiskustannukset, jotka on todennettava tositteilla. Mikäli hakija ei toimita tiliselvitystä ja tositteita, avustusta ei makseta.

Kohdeavustusten tiliselvitykset tehdään ensisijaisesti sähköisellä tiliselvityslomakkeella, jonne tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Sähköiseen tiliselvitykseen liitetään skannatut tositteet. 

Vaihtoehtoisesti tiliselvityksen voi toimittaa kulttuuritoimeen myös tulostettavalla tiliselvityslomakkeella, joka täytetään, tulostetaan (tai tulostetaan ja täytetään käsin), allekirjoitetaan ja toimitetaan tämän jälkeen joko sähköpostin liitteenä skannattuna osoitteeseen kulttuuri(at)aanekoski.fi tai postilla osoitteeseen:

Äänekosken kulttuuritoimi
Kalevankatu 2
44100
Äänekoski

Lisätietoa

vs.vapaa-aikajohtaja Jukka-Pekka Pohjolainen
020 632 32 59 
jukka-pekka.pohjolainen(at)aanekoski.fi

Muokattu 26.8.2020