Kysely koronaepidemian vaikutuksesta työhön ja työhyvinvointiin

Edellisessä uutiskirjeessä kysyimme, miten koronatilanne on vaikuttanut työn tekemiseen ja erityisesti millaista tukea henkilöstö kaipaa työn sujumisen helpottamiseksi. Eniten vastauksia (84,3%) tuli perusturvan, sekä kasvun ja oppimisen toimialoilta.

Kyselylle oli selkeä tilaus. Kaikkien vastausten tarkka läpikäyminen näin suuressa aineistossa on melko mahdotonta, mutta seuraavassa yritetään tiivistää yleisimmät vastaukset. Tarkoituksena on antaa työntekijöiden ääni kuuluviin rehellisesti ja kaunistelematta. Siksi tässä koonnissa käytetään vastanneiden autenttisia vastauksia runsain mitoin. Asioida tulee uskaltaa tuoda esiin, niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Emme opi ellemme kuuntele toisiamme.

Kyselyyn tuli runsaasti vastauksia ja kokosimme yhteenvedon seuraavaan dokumenttiin:

Koronakyselyn koonti

Muokattu 19.5.2020