Tehdasintegraatin turvallisuustiedote

Turvallisuustiedote suuronnettomuuden varalta Äänekosken seudun asukkaille. Tämä turvallisuustiedote annetaan Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta säädetyn lain (390/2005) mukaisesti Ääneseudun asukkaille. 

Tässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan

  • Millaisia suuronnettomuusriskejä kotiseudullamme on
  • Miten asukkaita varoitetaan eri tilanteissa
  • Miten toimia suuronnettomuustilanteessa
  • Milloin ja mistä saat lisätietoja

Tutustu turvallisuustiedotteeseen Keski-Suomen pelastuslaitoksen sivuilla:

Turvallisuustiedotte

Asumisen palvelut