Tehdasintegraatin turvallisuustiedote

Tehtaiden ilmakuva.
Tämä Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote annetaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) 31 §:n, pelastuslain (379/2011) 48§:n sekä ulkoisista pelastussuunnitelmista annetun SM:n asetuksen (1286/2019) mukaisesti Äänekosken seudun asukkaille. 

Tutustu tästä linkistä turvallisuustiedotteeseen

Tiedote 6.5.2024: Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Tässä turvallisuustiedotteessa kerrotaan:

  • Millaisia suuronnettomuusriskejä kotiseudullamme on.
  • Miten asukkaita varoitetaan eri tilanteissa.
  • Miten toimia suuronnettomuustilanteessa.
  • Milloin ja mistä saat lisätietoja.
Toimintaohjeet kuvana.

Asumisen palvelut