Alkulan päiväkodin asemakaavan muutos (Suolahti)

Suunnittelualueen on Suolahden Alkulan kaupunginosan länsipuolella sijaitseva alue, jota rajaavat itäpuolella Alkulankatu, pohjoispuolella Alkulanraitti, eteläpuolella Harjusenkatu sekä länsipuolella rivitalokortteli. Suunnittelualueella sijaitsevat Alkulan vanha sekä sen vastapäätä rakenteilla oleva uusi päiväkoti.

Tämän asemakaavamuutoksen lähtökohtana ja tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset poikkeusluvalla rakenteilla olevan uuden päiväkodin tontin ja korttelin muodostamiselle sekä päiväkodin sijoittumiselle alueelle. Lisäksi asemakaavan muutoksen yhteydessä tutkitaan vanhan päiväkodin tontin tulevaisuuden käyttömahdollisuudet, alueen ajoneuvopaikoitus, alueen sisäisen kevyenliikenteen järjestelyt sekä uuden ja vanhan päiväkodin lähialueella sijaitsevien erillispientalojen ja lähivirkistysalueiden rajaukset ja kaavamerkintöjen ajantasaisuus.

Kaavan vaiheet

Vireille tulo kaupunginhallituksen kokouksessa 18.5.2020 §123
Kaavaluonnos nähtävillä 20.5.- 18.6.2020

Kaavaehdotuksen aineisto (nähtävillä 2.9. - 5.10.2020

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2: Asemakaavan seurantalomake

Kaavaluonnoksen aineisto (nähtävillä 20.5. - 18.6.2020)

Kaavakartta
Kaavaselostus
Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake