Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntaa laatimaan vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsauksen (MRL 7 §).

Kaavoituskatsauksessa esitellään Äänekoskella valmisteilla olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat vähäistä merkittävämmät kaavat.

Kaavoituskatsauksen yhtenä tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi kuntalaisille.

Kaavoituskatsaus 2022

Kaavoituskatsaus 2022

Kaavoituskatsaus 2022 Kaupunginhallituksen päätös 17.1.2022 § 3 >>

Aiempia kaavoituskatsauksia

Muokattu 20.1.2022