Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntaa laatimaan vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsauksen (MRL 7 §).

Kaavoituskatsauksessa esitellään Äänekoskella valmisteilla olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat vähäistä merkittävämmät kaavat.

Kaavoituskatsauksen yhtenä tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi kuntalaisille.

Kaavoituskatsaus 2020

Kaavoituskatsaus 2020 
Kaupunginhallituksen päätös 20.1.2020

Aiempia kaavoituskatsauksia

Kaavoituskatsaus 2019
Kaavoituskatsaus 2017
Kaavoituskatsaus 2016