Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntaa laatimaan vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsauksen (MRL 7 §).

Kaavoituskatsauksessa esitellään Äänekoskella ja Keski-Suomen liitossa valmisteilla olevat sekä lähiaikoina vireille tulevat kaavat. Kaavoituskatsauksessa esitellään vain vähäistä merkittävämmät kaavat.

Kaavoituskatsauksen yhtenä tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi kuntalaisille.

Kaavoituskatsaus 2019

Kaavoituskatsaus 2019 
Kaupunginhallituksen päätös 21.1.2019

Aiempia kaavoituskatsauksia

Kaavoituskatsaus 2017
Kaavoituskatsaus 2016