Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntaa laatimaan vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsauksen (MRL 7 §).

Äänekosken kaupungin kaavoituskatsaus esittelee kaupungin kaavoitusohjelman sekä sen sisällön seuraaville lähivuosille. Kaavoitusohjelmassa esitellään Äänekosken kaupungilla vireillä olevien sekä lähiaikoina vireille tulevien kaavahankkeiden alustavat aikataulut sekä ensisijaiset tavoitteet. Kaavoitusohjelman esittämät aikataulut voivat muuttua, sillä kaikkia kaavahankkeisiin vaikuttavia tekijöitä ei voida arvioida etukäteen. 

Kaavoituskatsauksen yhtenä tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi.

Kaavoituskatsaus 2024

Kaavoituskatsaus 2024

Vanhat kaavoituskatsaukset

Kaavoituskatsaus 2023

Kaavoituskatsaus 2023

Kaavoitus