Kannelsuon asemakaava

Kaavan nimi ja tarkoitus

Kaavan tavoitteena on valtatien 4 parannukseen liittyvät aluejärjestelyt, nykyisen asutuksen rakentamismahdollisuuksien helpottaminen sekä alueen uusien asuintonttien kaavoittamismahdollisuuksien selvittäminen.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 3.11.2004 ja 22.11.2004 Viranomaisneuvottelut: 11.10.2002 ja 22.3.2005
Valmisteluvaiheen nähtävilläolo: 7.1.2014 - 31.1.2014

Lisätietoja

kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen
olli.kinnunen[at]aanekoski.fi, 020 632 2035
suunnitteluavustaja Paula Junikka
paula.junikka[at]aanekoski.fi, 0400 115 240