Kannelsuon asemakaava 

Kaavan tavoitteena on valtatien 4 parannukseen liittyvät aluejärjestelyt, nykyisen asutuksen rakentamismahdollisuuksien helpottaminen sekä alueen uusien asuintonttien kaavoittamismahdollisuuksien selvittäminen.

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 3.11.2004 ja 22.11.2004
Viranomaisneuvottelut: 11.10.2002 ja 22.3.2005
Kaavaluonnos: 7.1.2014 - 31.1.2014 

Kaavaluonnos

Kaavakartta
Kaavaselostus
Palautelomake

Lisätietoja

kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, p. 020 632 2035
suunnitteluavustaja Paula Junikka, p. 0400 115 240