Kotakennään asemakaava II, muutos ja osittainen kumoaminen

Kaavasuunnittelun tavoitteena on tarkastella uudelleen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen tonttijakoa ja toisaalta asuinalueen läheisyydessä olevan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen merkinnän muuttamista muuhunkin yritystoimintaan soveltuvaksi. Muutoksella tavoitellaan parempaa vastaavuutta tonttitarjonnan ja -kysynnän välille. Tonttirakennetta muutettaessa on tarpeen samalla uudelleen tarkastella alueen liikenteelliset ratkaisut tonttien ajoyhteyksien osalta.

Kaavan vaiheet

Kaupunginvaltuusto 25.4.2022, kaavan hyväksyminen >>

Kaava tullut voimaan 22.6.2022