Metsä-Niemelän ranta-asemakaavan muutos

Ranta-asemakaavan muutoksen tarkoituksena on oikaista voimassa olevassa kaavassa oleva ristiriita rakennusten lukumäärästä ja samalla tarkistaa tonttikohtaiset rakennusoikeuden määrät sekä yleismääräykset nykypäivää vastaaviksi. Kaavalla pyritään mahdollistamaan loma-asuntotonttien monipuolinen käyttö niin, että pitkäaikainen oleskelu mökkipaikkakunnalla on mahdollista huomioiden tonttien tarkoituksenmukaiset tilat ja ympäristö.

Kaavan vaiheet


Kaupunginhallituksen kokous 11.4.2022, hyväksymisvaiheen käsittely >>

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 25.4.2022 >>

Kaava tullut voimaan 22.6.2022