Kierälahden asemakaava

Asemakaavan muutos, laajennus ja osittainen kumoaminen.
Kierälahdessa Kuhnamon länsirannalla sijaitseva alue. Tavoitteena on uusia osin vanhentunut asemakaava ja huomioida mm. VT4:n rakentamisesta aiheutuvat muutostarpeet sekä tutkia lisärakentamisen mahdollisuuksia. 

Kaavan vaiheet

Vireilletulo: kaupunginhallitus 14.11.2016 § 277
Kaavaluonnos nähtävillä 15.5. - 14.6.2019
Kaavaehdotus nähtävillä 11.3. - 14.4.2020
Tarkistettu kaavaehdotus nähtävillä 19.8. - 18.9.2020

Tarkistettu kaavaehdotus nähtävillä 19.8. - 18.9.2020

Tarkistettu kaavaehdotus koskee vain Kotakennään Pankkisillan suojeluarvojen merkitsemistä kaavaan.
Kaavakartta
Kaavaselostus

Kaavaehdotus nähtävillä

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Asemakaavan seurantalomake
Kaavoittajan vastine 20.2.2020 luonnosvaiheen kuulemiseen 15.5. - 14.6.2019
Kaupunginhallitus 2.3.2020

Kaavaluonnos

Kaavakartta
Kaavaselostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaupunginhallitus 29.4.2019 >>

Palautelomake