Mämmen osayleiskaavan muutos VT4:n ympäristössä

ELY-keskus järjestää hanketta koskevista tiesuunnitelmista yleisötilaisuuden etänä 8.4.2021. Tilaisuudesta ilmoitetaan ELYn verkkosivuilla, Pikkukaupunkilaisessa ja kaupungin kuulutuksissa.  

Kaavahankkeen tavoitteena on yleiskaavan muuttaminen nykyisten ja tulevien liikennetarpeiden mukaiseksi Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) esittämien tarpeiden johdosta. ELY-keskuksen esittämät tarpeet esitetään aluetta koskevassa toimenpide- ja aluevaraussuunnitelmassa ja tarkemmalla tasolla laadittavissa tiesuunnitelmissa. Tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä tutkitaan melualueet ja huomioidaan niiden vaikutus alueen ympäristöön ja muut muutostarpeet maankäytön suunnitteluun.

ELY-keskuksen tavoitteena on alkuvuonna 2021 hyväksyä laadittu toimenpide- ja aluevaraussuunnitelma liittyen valtatien 4 parantami-seen välillä Äänekoski-Pihtipudas. Tiesuunnitelman Valtatien 4 parantaminen välillä Kevätlahdentie-Petomäentie, Äänekoski valmistelun ELY-keskus on kuuluttanut vireille tammikuussa 2021. Lisäksi alueen suunnitteluun liittyy tiesuunnitelma VT4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla, Äänekoski.

Valtatien 4 parantaminen välillä Kevätlahdentie-Petomäentie, Äänekoski

VT4 parantaminen Kevätlahden liittymän kohdalla, Äänekoski

Kaavan vaiheet

Mämmen osayleiskaavan muutoksen VT4:n ympäristössä vireilletulovaiheen materiaalista voi nyt antaa palautetta. Kaava etenee osallistumis- ja arviointisuunnitelman myötä luonnosvaiheeseen (valmisteluvaihe). Kaavan laadintaprosessiin voi tutustua sivulla www.aanekoski.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/kaavan-laadintaprosessi.

Vireilletulovaihe

Vireilletulo kaupunginhallituksessa 15.2.2021 >>

Vireilletulovaiheen materiaali

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Palautelomake