Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke aloitettiin elokuussa 2019 ja se päättyi 31.7.2022. Hankkeessa luotiin kaupungille ympäristöpolitiikka ja koko kaupunkikonsernille ympäristöohjelma. Tavoitteena on ohjata Äänekosken kaupungin toimialat, konserniyhtiöt ja keskeiset sidosryhmät toimimaan vähähiilisyyden sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Hankkeessa kehitetään rinnakkain mm. palveluita, jotka helpottavat kaupungin asukkaiden ja paikallisten yritysten mahdollisuuksia valita kestäviä ratkaisuja arjessaan. Hanke liittyy tiiviisti Business Äänekosken toimintaan.

Keski-Suomen liitto on myöntänyt hankkeelle 220 500 euroa EAKR-rahoitusta. Hankkeen kokonaiskustannus on 315 000€.

Kuvassa Äänekosken kaupungin, Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen, Euroopan aluekehitysrahaston sekä Keski-Suomen liiton logot.

Hankkeen sivuilla tulemme kertomaan miten hanke etenee, miten vähennämme yhdessä päästöjä sekä tuemme luonnon monimuotoisuutta. 

Vihreä uusiutuva Äänekoski Facebookissa

Kaupunki, jos mikä, voi vaikuttaa!

Kunnat ovat avainasemassa ilmanpäästöjen vähentämisessä. Voimme vaikuttaa päästöihin muun muassa energian tuotannon, liikennejärjestelyjen, kaupunkisuunnittelun ja hankintojen avulla. Teknologian - ja kiertotalouden sekä erityisesti biotalousteknologian että biokiertotalouden kehittyminen tarjoavat mahdollisuuksia kehittää laaja-alaisia ja älykkäitä ratkaisuja liittyen muun muassa energiatuotantoon ja liikkumiseen.

Me voimme ja haluamme kannustaa asukkaita vihreämpään sekä entistä viihtyisämpään arkeen ja yrityksiä kestävämpään liiketoimintaan. Jokaista tarvitaan ja yhdessä tehden onnistumme tavoitteessamme!

Hyvää ilmastotyötä on jo tehty

Äänekoski on liittynyt Kuntien energiatehokkuussopimus 2017 - 2025:een (nk. KETS), ja on näin ollen vapaaehtoisesti sitoutunut vähentämään sekä tehostamaan energiankulutustaan. Liittyminen merkitsee vastuullisuutta energiankäytössä, ja erityisesti kasvihuonekaasuista hiilidioksidin vähentämistä. Energiankäytön hiilidioksidipäästöjä on jo seurattu ja seurataan edelleen CO2 -vuosiraporttien avulla.

Monissa kaupungin toimissa on jo otettu ympäristö ja ilmasto huomioon, mutta tarvitsemme nyt tueksi systemaattisen toimintasuunnitelman. Hankkeen ensimmäinen tavoite olikin Äänekosken kaupungin liittyminen Hiilineutraalit kunnat, eli lyhyesti Hinku-verkostoon. Liityimme verkostoon valtuuston hyväksynnällä heti syksyllä 2019 ja se on hieno osoitus siitä, että kaupungin johto ja päättäjät ovat sitoutuneet Äänekosken kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen! Hinku-verkosto tukee kuntien ilmastotyötä konkreettisesti monella tavalla, kuten pitkään tehty alueellinen CO2 -vuosiraportointikin.

CO2 -vuosiraportit: alueellinen ja kulutusperusteinen laskenta

Äänekosken kasvihuonekaasupäästöt 2008 - 2009 (CO2-raportti, vuosiraportti 2010)
Äänekosken kasvihuonekaasupäästöt 2008 - 2010 (CO2-raportti, vuosiraportti 2011)
Äänekosken kasvihuonekaasupäästöt 2008 - 2011 ennakkotieto vuodelta 2012 (CO2-raportti, vuosiraportti 2013)
Äänekosken kasvihuonekaasupäästöt 2008 - 2014 ennakkotieto vuodelta 2015 (CO2-raportti, vuosiraportti 2016)
Äänekosken kasvihuonekaasupäästöt 2008 - 2015 ennakkotieto vuodelta 2016 (CO2-raportti, vuosiraportti 2017)
Äänekosken kasvihuonekaasupäästöt 2008 - 2016 ennakkotieto vuodelta 2017 (CO2-raportti, vuosiraportti 2018)
Äänekosken kasvihuonekaasupäästöt 2008 - 2017 ennakkotieto vuodelta 2018 (CO2-raportti, vuosiraportti 2019)
Äänekosken kasvihuonekaasupäästöt 2008 - 2018 ennakkotieto vuodelta 2019 (CO2-raportti, vuosiraportti 2020)
Äänekosken kasvihuonekaasupäästöt 2008 - 2019 ennakkotieto vuodelta 2020 (CO2-raportti, vuosiraportti 2021)

Äänekoski on siis ottanut askelia kohti kestävämpiä energiaratkaisuja ja aktiivista ilmastotyötä! Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen myötä päästöjä seurataan entistä tiiviimmin myös CO2-raportti -nimisen uutislehdenjulkaiseman viikkotilaston avulla. Lue lisää kaupungin CO2-raporteista sekä uutislehdestä Ilmastotyö-osiostamme.

Ilahduttavana uutinen on myös se, että Suomen ympäristökeskuksen mukaan, Äänekosken kasvihuonekaasupäästöt vähenivät vuonna 2020 noin 8,9% (Yle 16.8.2021). Suunta on lupaava huolimatta vuoden 2020 poikkeuksellisuudesta, sillä kunta ei ollut missään vaiheessa vuotta täysin pysähdyksissä.   

Keväällä 2022 valmistui myös Kulma -hankkeen pioneerityö kulutusperusteisten kasvihuonekaasujen laskennasta 

Kulma -hankkeen kuntaraportti Äänekoski

Luontotyö

Ilmastotyön lisäksi ympäristövastuullisuuteen sisältyy erottamattomasti myös luontotyö. Äänekosken kaupunki luokiteltiin tuoreessa Sitran selvityksessä luonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteidensa ja tahtotilansa perustella nk. suunnittelijat ja kehittelijät -luokkaan. Hyvällä tiellä kuljetaan, ja nyt tavoitteena on saavuttaa aktiivisten tavoitteiden asettajien 1.luokka!

Linkit Sitran selvityksen julkaisutilaisuuteen 20.5.2021 sekä julkaisuun:

Julkistustilaisuus
Missä mennään kuntien ilmasto- ja luontotyössä?

Ympäristöohjelma

Kaupungin ensimmäisen ympäristöohjelman valmistelu on nyt hyvässä vauhdissa! Se on edennyt kommentointivaiheeseen, joka alkaa HINKU -työryhmästä. Ympäristöohjelman käsittelyprosessi kaupungin päätöksenteossa:

Nuolikaavio, jossa esitellään ympäristöohjelman käsittelyvaiheet kaupungin hallintoelimissä: Hinku -työryhmä, laajennettu johtoryhmä, ympäristö lautakunta, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto.

Lisätietoja:

Ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen, 040 681 8813, juho.liimatainen@aanekoski.fi