Keskusvaalilautakunta

Kunnan keskusvaalilautakunta on viranomainen, joka vastaa vaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan työskentely perustuu vaalilain ja soveltuvin osin kuntalain säännöksiin.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu pääasiassa vain silloin, kun vaalien järjestäminen on ajankohtaista.

Huom. Keskusvaalilautakunta ei järjestä vaalimainospaikkoja puolueiden ja muiden ehdokkaita asettavien käyttöön. Vaalimainospaikkoja voi tiedustella kaupunkirakennepalveluilta, tekninen.hallinto@aanekoski.fi tai toimistosihteeri Kati Kinnunen, 0400 115 239, kati.kinnunen@aanekoski.fi.

Lautakunnassa ei ole viranhaltijan suorittamaa esittelyä, vaan asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Lautakunnan työskentelystä ja sen käsittelemistä asioista voi tiedustella:
Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä
040 823 7921
aleksi.heikkila@aanekoski.fi

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 23.8.2021-31.5.2025

Päivitetty 18.4.2024

Jäsenet
Marjatta Huhta, puheenjohtaja
Mari Koistinen, varapuheenjohtaja
Martti Isoviita
Veli-Pekka Nieminen
Simo Räisänen

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä
1. Mirja Alanurmi
2. Kauko Pasanen
3. Kari Perälä
4. Riina Liimatainen
5. Eveliina Hamkar
6. Tiina Liimatainen
7. Miia Kauro
8. Mervi Oksanen
9. Teuvo Hiltunen
10. Jorma Kiviranta

Yhteystiedot (pdf)

Toimielimet