Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta toimii mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena sekä kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.

Lisäksi lautakunta toimii maa-aineslain tarkoittamana lupaviranomaisena.

Lautakunnan esittelijänä toimii ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683, hanna.ahonen@aanekoski.fi.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 12.6.2023-31.5.2025

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Kimmo Tuikka, puheenjohtaja Kaisa Marila
Peter Lindenberg, varapuheenjohtaja Hannu Penttinen
Mirja Alanurmi Päivi Heikkinen
Harri Hautsalo Eero Amunet
Helena Hillu Paula Maukonen
Jemo Kettunen Simo Hamkar
Anniina Ojajärvi Sinikka Rautiainen
Erkki Pönkänen Kauko Pasanen
Petra Virtanen Lauri Lax

Yhteystiedot (pdf)

Toimielimet