Keskusvaalilautakunta

Kunnan keskusvaalilautakunta on viranomainen, joka vastaa vaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan työskentely perustuu vaalilain ja myös kuntalain säännöksiin.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu pääasiassa vain silloin, kun vaalien järjestäminen on ajankohtaista.

Keskusvaalilautakunnassa ei ole viranhaltijan suorittamaa esittelyä, vaan asiat päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Lautakunnan käsittelemistä asioista voi tiedustella hallintojohtaja Aleksi Heikkilältä, puh. 040 823 7921, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 13.6.2017-31.7.2021

Jäsenet
Laura-Liisa Hyytiäinen, puheenjohtaja
Simo Salmelin, varapuheenjohtaja
Mervi Oksanen
Simo Räisänen
Tommi Sulkala

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä
1. Tommi Paakkunainen
2. Riitta Kinnunen
3. Maija Piitulainen
4. Tapio Heimonen
5. Seppo Rautiainen
6. Paul Lilienkampf
7. Ritva Toivainen
8. Irene Aaltonen
9. Terttu Räisänen
10. Pirkko-Liisa Lukkarinen

Yhteystiedot (pdf)

Muokattu 20.4.2021