Tarkastuslautakunta

Kaupungin hallinnon ja talouden valvontaan kuuluu sekä ulkoinen että sisäinen valvonta.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.

Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta riippumatonta. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja valtuuston hyväksymän hallintosäännön mukaisesti.

Kuntalain mukaan valtuuston on asetettava kuntaan tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Se arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunta ei suorita tilintarkastusta, vaan kunnan tilintarkastajana toimii valtuuston valitsema JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö. Tarkastuslautakunnan jäsenet ovat tilintarkastusjärjestelmän kannalta maallikoita.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 13.6.2017-31.7.2021  

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Pekka Ouli, puheenjohtaja
Pentti Salminen
Olli Jämsén, varapuheenjohtaja
Martti Isoviita
Marja Kolari Paula Forsgrén
Minna Kuusjärvi Paul Lilienkampf
Tuula Lehtonen
Mari Paananen
 Merja Pekkala  Paula Maukonen
Erkki Pönkänen
Marko Nykänen
Hilkka Vepsä
Liudmila Pöyhönen
Jari Väätäinen
Sami Mertaniemi

Yhteystiedot (pdf)

Muokattu 20.4.2021