Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee tehdä sidonnaisuusilmoitus kunnalle. Sidonnaisuusilmoitusten perusteella laadittu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan www:ssä lukuun ottamatta ilmoituksiin mahdollisesti sisältyneitä salassapidettäviä tietoja.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden piiri perustuu toisaalta edellä mainittuun kuntalain säännökseen ja toisaalta Äänekosken kaupungin hallintosäännössä määrättyihin toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin.

Lain ja hallintosäännön perusteella ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginhallituksen, lautakuntien ja lautakuntien jaostojen esittelijät eli seuraavat:

 • Kaupunginjohtaja (kaupunginhallituksen esittelijä)
 • Opetus- ja kasvatusjohtaja (opetus- ja kasvatuslautakunnan esittelijä)
 • Sosiaali- ja terveysjohtaja (sosiaali- ja terveyslautakunnan esittelijä)
 • Sosiaalityön johtaja (sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston esittelijä)
 • Tekninen johtaja (kaupunkirakennelautakunnan esittelijä)
 • Vapaa-aikajohtaja (kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esittelijä)
 • Ympäristöpäällikkö (ympäristölautakunnan esittelijä)

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat seuraavat:

 • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
 • Kaupunkirakennelautakunnan, keskusvaalilautakunnan, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan, opetus- ja kasvatuslautakunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
 • Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Selaa sidonnaisuustietoja:

Sidonnaisuusrekisteri

Lisätietoja sidonnaisuuksien ilmoittamisesta, ilmoitusten sisällöstä ja sidonnaisuusrekisterin käytöstä voi tiedustella hallintojohtaja Aleksi Heikkilältä, puh. 040 823 7921, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi.

Muokattu 2.2.2022