Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan www:ssä lukuun ottamatta salassapidettäviä tietoja.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Ilmoitusvelvollisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden piiri perustuu toisaalta edellä mainittuun kuntalain säännökseen ja toisaalta Äänekosken kaupungin hallintosäännössä määrättyihin toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin.

Lain ja hallintosäännön perusteella ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginhallituksen, lautakuntien ja lautakuntien jaostojen esittelijät eli seuraavat:

 • Kaupunginjohtaja (kaupunginhallituksen esittelijä)
 • Opetus- ja kasvatusjohtaja (kasvun ja oppimisen lautakunnan esittelijä)
 • Perusturvajohtaja (perusturvalautakunnan esittelijä)
 • Sosiaalityön johtaja (perusturvalautakunnan yksilöjaoston esittelijä)
 • Tekninen johtaja (teknisen lautakunnan esittelijä)
 • Vapaa-aikajohtaja (vapaa-aikalautakunnan esittelijä)
 • Ympäristöpäällikkö (ympäristölautakunnan esittelijä)

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat seuraavat:

 • Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
 • Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
 • Ympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet
 • Kasvun ja oppimisen lautakunnan, keskusvaalilautakunnan, perusturvalautakunnan, tarkastuslautakunnan, teknisen lautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
 • Perusturvalautakunnan yksilöjaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Selaa sidonnaisuustietoja:

Sidonnaisuusrekisteri

Lisätietoja sidonnaisuuksien ilmoittamisesta ja sidonnaisuusrekisteristä voi tiedustella hallintojohtaja Aleksi Heikkilältä, puh. 040 823 7921, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@aanekoski.fi.

Muokattu 18.9.2020