Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta on viranomainen, joka vastaa vaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä kunnassa. Sen työskentely perustuu vaalilain ja myös kuntalain säännöksiin.

Keskusvaalilautakunta kokoontuu pääasiassa vain silloin, kun vaalien järjestäminen on ajankohtaista.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 13.6.2017-31.5.2021

Jäsenet
Laura-Liisa Hyytiäinen
Mervi Oksanen
Simo Räisänen
Simo Salmelin
Tommi Sulkala
Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä
1. Mikko Somiska
2. Riitta Kinnunen
3. Maija Piitulainen
4. Tapio Heimonen
5. Seppo Rautiainen
6. Paul Lilienkampf
7. Ritva Toivainen
8. Tarja Pullinen
9. Marja Kolari
10. Pirkko-Liisa Lukkarinen

Valittiin lautakunnan puheenjohtajaksi Laura-Liisa Hyytiäinen ja varapuheenjohtajaksi Simo Salmelin

Yhteystiedot (pdf)