Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa tilaajana toimitilojen suunnitteluttamisesta, rakennuttamisesta ja huolehtii rakennuttajavalvonnasta sekä isännöitsijävelvoitteista ja omaisuuden arvon säilymisestä. Toimiala rakentaa tai rakennuttaa sekä hallitsee kunnan omassa käytössä olevia toimitiloja ja tilaajana vastaa niiden ylläpidosta ja hoidosta.

Lautakunta vastaa yhdyskuntateknisen rakentamisen ja yleisten alueiden suunnittelusta ja rakentamisen valvonnasta sekä tilaajana hoidosta ja kunnossapidosta.

Lautakunta valmistelee vesihuollon yleistä kehittämistä ja toiminta-aluepäätöksiä koskevat asiat.

Lautakunta huolehtii kunnalle lainsäädännössä osoitetuista asuntotoimea, yksityisteitä, tie- ja vesiliikennettä ja romuajoneuvoja koskevista tehtävistä ja vastaa joukkoliikenneasioista.

Huom! Teknisellä lautakunnalla ei ole jätehuoltoon liittyviä tehtäviä enää 30.6.2017 jälkeen. Kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaisesti Äänekosken kaupungin jätehuoltoviranomaisena toimii 1.7.2017 lukien kuntien yhteinen toimielin Sydän-Suomen jätelautakunta.

Lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja Tommi Rautjärvi.

Lautakunnan jäsenet

Toimikausi 13.6.2017-31.5.2019 

Jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Mauri Ilves Teuvo Hiltunen
Erkki Kautto Toni Kinnunen
Kari Kumpulainen Marko Hokkanen
Tommi Lunttila Kati Somiska
Eila Nurmi Helena Seppälä-Kupari
Riitta Nyrönen Mirja Alanurmi
Anna-Riitta Pentinpuro Kristiina Pikkupeura
Harri Piilonen Raimo Lampinen
Kikka Sironen Erkki Uusitalo

Valittiin lautakunnan puheenjohtajaksi Anna-Riitta Pentinpuro ja varapuheenjohtajaksi Eila Nurmi.

Yhteystiedot (pdf)