Valtuusto

Kaupunginvaltuuston jäsenet ja varajäsenet (valtuutetut ja varavaltuutetut) toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021 valittiin huhtikuussa 2017 pidetyissä kuntavaaleissa.

Valtuustossa on 43 valtuutettua, joista 18:lla on meneillään ensimmäinen kausi.
Naisia valtuustossa on 16 ja miehiä 27.

Valtuuston puheenjohtajana toimii Juho Kautto (VAS), 1. varapuheenjohtajana Rolf Nyholm (SD),
2. varapuheenjohtajana Marko Laitinen (PS) ja 3. varapuheenjohtajana Tommi Lunttila (KOK).

Yhteystiedot (pdf)

Valtuutettujen määrä valtuustoryhmittäin

SD  12
VAS  10
KESK    9
PS    4
VIHR    3
KOK    3
KD    2

Valtuuston kokoonpano valtuustoryhmittäin

Valtuutetut

Varavaltuutetut sijaantulojärjestyksessäÄänekosken Sosialidemokraattien valtuustoryhmä
Kiiskinen Kari 1. Hakonen Eero
Kumpulainen Kari 2. Närhi Merja
Liimatainen Tiina 3. Nyrönen Riitta
Nyholm Rolf 4. Korhonen Jani
Ouli Pekka 5. Tarvainen Veikko
Penttinen Hannu 6. Kemiläinen Jarkko
Pulli Timo 7. Pasanen Matti
Ruotsalainen Seppo 8. Lehtonen Tuula
Salminen Pentti 9. Hokkanen Marko
Tamminen Paavo 10. Alanurmi Mirja
Tuhkanen Marko 11. Paananen Mari
Vertainen Johanna 12. Uusitalo Erkki


Keskustan Äänekosken valtuustoryhmä
Halttunen Jari 1. Autioniemi Janne
Hänninen Seppo 2. Pellinen Tanja
Kumpu Risto 3. Pasanen Kauko
Lindell Leila 4. Pönkänen Erkki
Maukonen Paula 5. Nykänen Marko
Pentinpuro Anna-Riitta 6. Rantanen Ville
Piilonen Harri 7. Lampinen Raimo
Piilonen Pentti 8. Matila Tapani
Tiusanen Matti  


Perussuomalaisten Äänekosken valtuustoryhmä
Kotilainen Joni 1. Korte Emilia
Laitinen Marko 2. Poikonen Raimo
Lax Lauri 3. Ilves Mauri
Tuominen Marke 4. Hiltunen Teuvo


Vasemmistoliiton Äänekosken valtuustoryhmä
Happo Riikka 1. Parkatti Kari
Holopainen Simo 2. Niemi Jarkko
Kautto Erkki 3. Ojajärvi Anniina
Kautto Juho 4. Haimakainen Jarno
Martins Sirpa 5. Hamkar Hasif
Monteiro Flores Ilidio 6. Vepsä Hilkka
Nurmi Eila 7. Neste Jouni
Rautiainen Sinikka  8. Perälä Kari
Turunen Tiia  9. Viik Elina
Virtanen Matti  10. Kovanen Ilkka


Äänekosken Kristillisdemokraatit -valtuustoryhmä
Flink-Liimatainen Piia 1. Vesalainen Mika
Forsgrén Paula 2. Kolari Marja


Kokoomuksen valtuustoryhmä
Jämsén Olli 1. Tulla Riku
Lunttila Tommi 2. Isoviita Martti
Pullinen Tarja 3. Somiska Mikko


Vihreiden valtuustoryhmä


Honka Pilvi 1. Tuikka Minna
Tani Jaana 2. Sulkala Tommi
Tuikka Kimmo 3. Rinne Heidi


Valtuuston kokoontuminen

Valtuuston kokousajoista päätetään vuosittain. Valtuusto on päättänyt, että syys-joulukuussa 2020 se kokoontuu seuraavina päivinä: 7.9., 9.11. (esillä mm. veroprosentit vuodelle 2021) ja 7.12.2020 (esillä mm. talousarvio vuodelle 2021). Kokousajat voivat muuttua.

Pääsääntöisesti valtuuston kokoukset alkavat kello 18.00 ja normaalioloissa kokouspaikkana toimii Äänekosken kaupungintalon (Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski) valtuustosali. Syys-joulukuun 2020 aikana pidettävät kokoukset toteutetaan kuitenkin sähköisinä kokouksina, joihin osallistujat osallistuvat pääsääntöisesti omista asunnoistaan käsin.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä.

Yleisö on tervetullut seuraamaan kokousta. Yleisölle varattuja istumapaikkoja on valtuustosalin takaosassa ja salin yleisölehterillä.

Koronavirusepidemian vaikutukset valtuuston kokouksiin

Ajankohtaisen koronavirusepidemian vuoksi myös Äänekoskella on voimassa useita poikkeuksellisia järjestelyitä, jotka koskevat mm. kaupungin tilojen käyttöä, ihmisten kokoontumista ja julkisia palveluita. Järjestelyt ovat tulleet voimaan maaliskuussa 2020 ja niiden voimassaolo tulee jatkumaan ainakin vuoden 2020 loppuun.

Äänekosken kaupunginvaltuusto työskentelee ja hoitaa tehtäviään myös epidemian aikana. Kokouksia ei kuitenkaan pidetä kaupungintalon tiloissa, vaan sähköisinä kokouksina, joihin osallistujat osallistuvat pääsääntöisesti omista asunnoistaan käsin.

Yleisön mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta toteutetaan valtuustosalin valkokankaan ja kaiuttimien avulla. Kokouksen seuraamiseksi yleisön on siis yhä saavuttava valtuustosaliin, koska kokouksia ei lähetetä internetissä eikä niistä tehdä myöhemmin katsottavissa olevaa tallennetta.

Yleisöä ja erityisesti iän tai terveydentilan vuoksi riskiryhmiin kuuluvia pyydetään huolellisesti harkitsemaan, onko kaupungintaloon saapuminen perusteltua epidemian aikana.