Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomakkeet

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjän on suunniteltava toimintansa siten, että se voi pyynnöstä toimittaa rekisteröidylle henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot. Tietosuoja-asetuksen mukaan tiedot on pystyttävä esittämään tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa.

Artiklassa tarkoitetut tiedot ovat ainakin rekisteriselosteet; tarkastusoikeuden kohteena olevat tiedot; tiedot henkilötietojen korjaamisesta, poistamisesta, rajoittamisesta, siirrosta; tiedot käsittelyn tai profiloinnin vastustamisesta ja ilmoitukset tietoturvaloukkauksista.

Tiedot on toimitettava pääsääntöisesti kirjallisesti. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on myös pääsääntöisesti toimitettava sähköisesti. Tiedot voidaan pyynnöstä antaa myös suullisesti, jos rekisteröidyn henkilöllisyydestä on voitu luotettavalla tavalla varmistua.

Rekisteröidyn informoinnille ja toteutettaville toimenpiteille on asetettu määräaikoja. Tiedot annettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tietyin edellytyksin jatkaa.

Yleinen tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle, Äänekosken kaupungille. Lomakkeet lähetetään osoitteeseen:
Äänekosken kaupunki
Tietosuojavastaava
Hallintokatu 4
44100 Äänekoski
tietosuojavastaava[at]aanekoski.fi

Yksittäistä rekisteriä koskeva tarkastupyyntö esitetään tietosuojaselosteesta löytyvälle yhteyshenkilölle.

Lisätietoja tietosuojavaltuutetun tomistosta: tietosuoja.fi