Tietosuojaselosteet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 2016/679) velvoittaa rekisterinpitäjää informoimaan rekisteröityjä henkilötietojen käsittelystä ja sen perusteista. Tiedot löytyvät tietosuojaselosteista. Tietosuojaselosteet ovat pdf-muodossa. 

Tietosuojaselosteet 

Asuminen ja ympäristö 

Kasvatus ja koulutus

Kaupunki ja hallinto 

Kulttuuri ja vapaa-aika

Työ ja yrittäminen