Työllisyyspalveluiden hankkeet 

Tällä sivulla on esitelty kaikki työllisyyspalveluiden hankkeet, joita ovat Opsopankki -hanke, Kykyä työelämään -hanke, Taite työelämään -hanke, Hohto -hanke, Tiimiverkko -hanke sekä PAIKKO -hanke. Äänekosken kaupungin elinvoimayksikön muut hankkeet ja kehitystoiminta löytyvät täältä.

Käynnissä olevat työllisyyspalveluiden hankkeet

Hankkeiden yhteystiedot

Opsopankki -hanke

Opsopankki on ESR-rahoitteinen ja Äänekosken hallinnoima hanke (1.9.2020-31.8.2023), jonka tavoitteena on rakentaa Äänekoskelle oppisopimustyöpankki, joka edistää oppisopimusten laajempaa hyödyntämistä alueella. Hankkeessa rakennetaan kokonaisiin tutkintoihin johtavia oppisopimuspolkuja, joissa tutkinnon alkuvaiheessa työskennellään kaupungin yksikössä tai välityömarkkinatoimijoiden palveluksessa ja tutkinto viedään loppuun avoimilla työmarkkinoilla. Hankkeen ensisijaista kohderyhmää ovat äänekoskelaiset työnhakijat, joilla on osaamisvajetta tai muu tarve kouluttautua sekä Äänekosken työssäkäyntialueella toimivat työnantajat, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan osatutkinnon suorittamismahdollisuuden oppisopimuksella.


Kykyä työelämään -hanke 

Kykyä työelämään -hanke (1.9.2020 – 31.8.2023) tukee työttömiä tai työttömyysuhan alaisia työnhakijoita työllistymään työ- ja toimintakykyään vastaavaan työhön Äänekosken, Laukaan ja Konneveden alueella. Hanketta hallinnoi Äänekosken kaupunki ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeessa etsitään työllistymispolkuja ryhmä- ja yksilövalmennuksen, koulutusten sekä työnantajayhteistyön keinoin. Hankkeen tavoitteena on luoda tilannekuva osatyökykyisten määrästä alueella, koota yhteen osatyökykyisille tarkoitetut palvelut sekä luoda kuntien palveluohjausmalli osatyökykyisten työllistämiseen ja työelämässä pysymiseen. Työnantajanäkökulmaa kehittämistyöhön tuo alueen yritystoimijoista muodostettu toimijaverkosto.

Hanke jakaa eri kohderyhmille tietoa erilaisista työllistämisen tukimahdollisuuksista ja auttaa työnantajaa tukien hakemisessa silloin, kun palkattavalla henkilöllä on osatyökykyisyyttä. Kun palkattava henkilö on hankkeen asiakas, voi hankkeen hanketyöntekijä olla tarvittaessa työsuhteen alkaessa työntekijän tukena. Lisätieto erilaisista työllistämisen tukimahdollisuuksista.

Kiinnostuitko hankkeen tarjoamasta tuesta? Täytäthän lomakkeen niin otamme yhteyttä.


Päättyneet työllisyyshankkeet

Taite työelämään -hanke

Taite työelämään (1.4.2018 - 30.3.2021) on Äänekosken kaupungin ja Laukaan kunnan yhteinen hanke, jossa keskitytään kuntien palkkatukityösuhteen kehittämiseen luomalla työllisyyspalveluja tukevia asiakaslähtöisiä kokeiluja ja toimintakäytäntöjä avoimille työmarkkinoille sijoittumiseksi.  

Haluamme auttaa työnhakijaa tuotteistamaan ja tuomaan esille osaamisensa sekä rohkaista työnantajaa rekrytoimaan. Hankkeen ensisijaista kohderyhmää ovat Laukaan ja Äänekosken palkkatukityösuhteessa olevat henkilöt sekä seudun yritykset. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sekä Äänekosken kaupunki ja Laukaan kunta. 

Hohto -hanke

HOHTO-hanke (1.8.2017-31.05.2020) on Laukaan, Äänekosken ja Konneveden yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen hankealueen alle 30-vuotiaille nuorille. 

Palvelumme on liikkuvaa. Meiltä voi varata ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen itselle sopivaan paikkaan tai toimistollemme. 

https://www.hohto-hanke.net/ 


Tiimiverkko -hanke

TiimiVerkko-hanke (1.9.2018 – 31.12.2020) on suunnattu työelämän ulkopuolisille henkilöille Laukaan ja Äänekosken kunnissa, sekä Jyväskylän katulähetyksessä.  Tavoitteena on laajentaa kohderyhmäasiakkaiden palveluita etäkuntoutuksen käyttöönotolla ja näin edistää heidän etenemistään kohti työelämää. Hankkeen aikana tullaan vahvistamaan niin yhteistyötahon ammattilaisten, kuin heidän asiakkaidensa digitaitoja, jotta esimerkiksi aktiivisempi yhteydenpito mahdollistuu. Hankkeen myötä yhteistyötahoille muodostuu erilaisia kuntoutuspalveluita, joissa hyödynnetään organisaatiorajoja ylittävää moniammatillisuutta. 

Tiimiverkko -hanke:
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/tiimiverkko/etusivu/ 

Tiimiverkon blogi


PAIKKO -hanke

Äänekoskella on käytössä PAIKKO-osaamisen tunnistamisen työkalut. Äänekosken työpajalla on useita tunnistettuja oppimismahdollisuuksia. Niiden perusteella voidaan valmentautujille laatia osaamistodistus. Osaamistodistusta voi käyttää työhakemuksen liitteenä tai hakeuduttaessa opiskelemaan ammatilliseen oppilaitokseen.  

Osaamistodistus tekee näkyväksi helposti näkymättömäksi jäävän käytännön osaamisen. Asiasta voit lukea lisää osoitteesta www.paikko.fi   

Työllisyyspalvelut