Työllisyyspalveluiden hankkeet 

Äänekosken kaupungilla on viime vuosina ollut useita työllisyyspalveluihin liittyviä hankkeita. Tällä hetkellä ei ole käynnissä työllisyyspalveluiden hankkeita. 

Äänekosken työllisyyspalveluiden päättyneet hankkeet:

  • Opsopankki -hanke (päättynyt 31.8.2023)
  • Kykyä työelämään -hanke (päättynyt 31.8.2023)
  • Taite työelämään -hanke (päättynyt 31.8.2023)
  • Hohto -hanke, Tiimiverkko -hanke (päättynyt 31.5.2020)
  • PAIKKO -hanke

Äänekosken kaupungin elinvoimayksikön muut hankkeet ja kehitystoiminta löytyvät täältä.

Työllisyyshankkeiden yhteystiedot

Opsopankki -hanke

Opsopankki on ESR-rahoitteinen ja Äänekosken hallinnoima hanke (1.9.2020-31.8.2023), jonka tavoitteena on rakentaa Äänekoskelle oppisopimustyöpankki, joka edistää oppisopimusten laajempaa hyödyntämistä alueella. 

Hankkeessa rakennetaan kokonaisiin tutkintoihin johtavia oppisopimuspolkuja, joissa tutkinnon alkuvaiheessa työskennellään kaupungin yksikössä tai välityömarkkinatoimijoiden palveluksessa ja tutkinto viedään loppuun avoimilla työmarkkinoilla. Hankkeen ensisijaista kohderyhmää ovat äänekoskelaiset työnhakijat, joilla on osaamisvajetta tai muu tarve kouluttautua sekä Äänekosken työssäkäyntialueella toimivat työnantajat, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan osatutkinnon suorittamismahdollisuuden oppisopimuksella.

Tutustu oppisopimukseen ja OPSO-pankin verkkosivuille.

Tämä malli on syntynyt ESR-rahoitteisen Opsopankki-hankkeen tuloksena, jota on hallinnoinut Äänekosken kaupunki.

EU:n sosiaalirahaston ja Vipuvoiman logot

Kykyä työelämään -hanke 

Kykyä työelämään-hanke (1.9.2020 – 31.8.2023) tukee työttömiä tai työttömyysuhan alaisiatyönhakijoita työllistymään työ- ja toimintakykyään vastaavaan työhönÄänekosken, Laukaan ja Konneveden alueella. Hanketta hallinnoi Äänekoskenkaupunki ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeessa etsitään työllistymispolkujaryhmä- ja yksilövalmennuksen, koulutusten sekä työnantajayhteistyön keinoin.Hankkeen tavoitteena on luoda tilannekuva osatyökykyisten määrästä alueella,koota yhteen osatyökykyisille tarkoitetut palvelut sekä luoda kuntienpalveluohjausmalli osatyökykyisten työllistämiseen ja työelämässä pysymiseen.Työnantajanäkökulmaa kehittämistyöhön tuo alueen yritystoimijoista muodostettutoimijaverkosto.

Hanke jakaa eri kohderyhmille tietoa erilaisistatyöllistämisen tukimahdollisuuksista ja auttaa työnantajaa tukien hakemisessa silloin, kunpalkattavalla henkilöllä on osatyökykyisyyttä. Kun palkattava henkilö onhankkeen asiakas, voi hankkeen hanketyöntekijä olla tarvittaessa työsuhteenalkaessa työntekijän tukena. Lisätieto erilaisista työllistämisen tukimahdollisuuksista.

Videopalvelu käyttää evästeitä. Lisätietoa evästeistä.

Katso video Youtubessa.   Hyväksy evästeet

Taite työelämään -hanke

Taite työelämään (1.4.2018 - 30.3.2021) on Äänekosken kaupungin ja Laukaan kunnan yhteinen hanke, jossa keskitytään kuntien palkkatukityösuhteen kehittämiseen luomalla työllisyyspalveluja tukevia asiakaslähtöisiä kokeiluja ja toimintakäytäntöjä avoimille työmarkkinoille sijoittumiseksi.  

Haluamme auttaa työnhakijaa tuotteistamaan ja tuomaan esille osaamisensa sekä rohkaista työnantajaa rekrytoimaan. Hankkeen ensisijaista kohderyhmää ovat Laukaan ja Äänekosken palkkatukityösuhteessa olevat henkilöt sekä seudun yritykset. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto sekä Äänekosken kaupunki ja Laukaan kunta. 

Hohto-hanke

HOHTO-hanke (1.8.2017-31.05.2020) on Laukaan, Äänekosken ja Konneveden yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen hankealueen alle 30-vuotiaille nuorille. 

Palvelumme on liikkuvaa. Meiltä voi varata ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen itselle sopivaan paikkaan tai toimistollemme. 

https://www.hohto-hanke.net/ 

Tiimiverkko-hanke

TiimiVerkko-hanke (1.9.2018 – 31.12.2020) on suunnattu työelämän ulkopuolisille henkilöille Laukaan ja Äänekosken kunnissa, sekä Jyväskylän katulähetyksessä.  Tavoitteena on laajentaa kohderyhmäasiakkaiden palveluita etäkuntoutuksen käyttöönotolla ja näin edistää heidän etenemistään kohti työelämää. Hankkeen aikana tullaan vahvistamaan niin yhteistyötahon ammattilaisten, kuin heidän asiakkaidensa digitaitoja, jotta esimerkiksi aktiivisempi yhteydenpito mahdollistuu. Hankkeen myötä yhteistyötahoille muodostuu erilaisia kuntoutuspalveluita, joissa hyödynnetään organisaatiorajoja ylittävää moniammatillisuutta. 

Tiimiverkko -hanke:
https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/tiimiverkko/etusivu/ 

Tiimiverkon blogi

PAIKKO-hanke

Äänekoskella on käytössä PAIKKO-osaamisen tunnistamisen työkalut. Äänekosken työpajalla on useita tunnistettuja oppimismahdollisuuksia. Niiden perusteella voidaan valmentautujille laatia osaamistodistus. Osaamistodistusta voi käyttää työhakemuksen liitteenä tai hakeuduttaessa opiskelemaan ammatilliseen oppilaitokseen.  

Osaamistodistus tekee näkyväksi helposti näkymättömäksi jäävän käytännön osaamisen. Asiasta voit lukea lisää osoitteesta www.paikko.fi   

Työllisyyspalvelut