Kesätyöseteli

Oransseja kehäkukkia ja sinisiä ruiskukkia.
Äänekosken kaupungin kesätyökampanja tarjoaa nuorille kesätyöpaikkoja ja tukea itsensä työllistämiseen kesäyrittäjyys- ja kesätyösetelin muodossa. Kampanjalla tuetaan myös yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka työllistävät nuoren kesäksi. 

Kesätyöseteli työnantajalle 2024, hakuaika 19.2. - 12.5.2024

Äänekoskelainen tai alueella toimiva yhdistys tai yritys (kotipaikka ja/tai toimisto, tuotantolaitos, myymälä, työmaa tms.), joka työllistää vuonna 2006-2008 syntyneen nuoren kesätyöhön, voi hakea kaupungilta tukea nuoren palkkakustannuksiin.

Kesätyösetelihakemus (päättynyt)

Tuki:

  • Vähintään 2 viikon (10 työpäivää) työsuhteeseen 250 €
  • Vähintään 4 viikon (20 työpäivää) työsuhteeseen 400 €. Työsuhde voi olla pidempi, mutta se ei vaikuta tuen määrään.

Kesätyöhön palkattavalle nuorelle on maksettava ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehdittava muista lakisääteisistä työnantajavelvoitteista (sosiaalikustannukset, tapaturmavakuutus ym.). Kesätyösetelillä ei voi kattaa koko palkkakustannuksia.

Jos sovellettavaksi tulevaa työehtosopimusta ei ole, palkan on oltava vähintään sen suuruinen, että työttömyysturvalain 5 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetut työssäoloehdon palkkaa koskevat edellytykset täyttyvät. Vuonna 2024 tämä tarkoittaa, että palkan on oltava kokoaikatyössä vähintään 1399,24 €/kk (palkkakertoimesta vuodelle 2024 annettu STM:n asetus 117/2023).

Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. 

Tuki maksetaan työnantajalle takautuvasti kesätyöjakson jälkeen, kun työnantaja on toimittanut kopion palkkakuitista 13.8.2024 mennessä kesätyöohjaajalle.

Yritykseen tai yhdistykseen työllistyvä nuori ei voi samana vuonna hyötyä kuin yhdestä kesätyösetelistä. Tukea ei myöskään myönnetä kesäyrittäjyyssetelillä itsensä työllistävän nuoren työllistämiseen tai jos nuori työllistyy kaupungin kesätöihin.

Päätös tuen myöntämisestä tai hylkäämisestä lähetetään hakemuksessa annettuun sähköpostiosoitteeseen, kun päätös on tehty. Tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahoja riittää haku- ja priorisoinnin mukaisessa järjestyksessä. 

Yhteystiedot:

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@aanekoski.fi 

  • Kesätyöohjaaja Outi Ojanen, 040 773 6705
  • Vastaava ohjaaja Anna Lyytikäinen, 040 832 1172