Hulevedet

Vesihuoltolain ja maanrakennuslain muutokset (2014) ovat muuttaneet laskutuskäytäntöä. Muutoksella edistetään hulevesien hallinnan suunnitelmallista kehittämistä, jolla turvataan terveellinen ja turvallinen elinympäristö. Kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Kunnalla on myös oikeus periä kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmästä kunnalle aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. (MRL 103 i ja n §).

Kaupunginhallitus päätti ottaa hulevesimaksun käyttöön vuoden 2017 alusta alkaen. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan kaikille asemakaava-alueella oleville rakennetuille kiinteistöille tulee hulevesimaksu riippumatta siitä, että onko kiinteistö liittynyt hulevesiviemärijärjestelmään.

Kunnalle asemakaava-alueen hulevesihuolto aiheuttaa eniten kustannuksia, mutta tuottaa myös palvelua taajamien asukkaille yleisten katujen ja puistojen hulevesien hallinnan muodossa. Hulevesimaksu on vuosittain perittävä tasasuuruinen maksu, joka määritellään rakennustyypeittäin ja tontin koko huomioiden.

Hulevesimaksulasku on osoitettu sille, joka kaupungin tiedon mukaan on ollut kiinteistön omistajana 1.1. maksunmääräytymisvuotena. Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen ja suoraan ulosottokelpoinen maksu. Jos katsotte, että kiinteistönne hulevesimaksu on virheellisesti määritelty, voitte tehdä maksusta muistutuksen sähköpostitse: hulevedet@aanekoski.fi tai kirjeitse: Äänekosken kaupunki, Hulevedet, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski. Muistutuksessa tulee ilmetä, miten maksua olisi mielestänne korjattava ja millä perusteella. Muistutuksen johdosta kirjallisen päätöksen tekee Äänekosken kaupungin tekninen lautakunta.

Maksun määräämistä ja laskua koskeviin tiedusteluihinne vastaa hulevesilaskutuksen asiakaspalvelu. Yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse os. hulevedet@aanekoski.fi tai vaihtoehtoisesti puhelimitse p.  020 632 3319 (avoinna arkisin ma-to 13-15).

Ystävällisin terveisin, 
Äänekosken kaupunki

Teknisen lautakunnan pöytäkirjan (15.8.2019 § 78) mukaisten maksuperiaatteiden mukaiset hulevesimaksut määräytyvät rakennuksen käyttötarkoituksen ja kiinteistön pinta-alan perusteella. Oheisesta taulukosta nähdään pinta-alan vaikutus hulevesimaksun kiinteistökertoimeen K. Kiinteistökertoimen peruskerroin on pientaloilla 1, paritaloilla 2, rivi- ja kerrostaloilla sekä liike- ja teollisuuskiinteistöillä 4. Kertoimella K kerrotaan huleveden perusmaksu (X), joka on 50 euroa. Liike- ja teollisuuskiinteistöillä pinta-ala vaikuttaa muita kiinteistöjä enemmän maksuun, johtuen hulevesien määrällisistä ja laadullisista ominaisuuksista.

Kaurak 11.8.2022 liite   

Hulevesilaskelmataulukko: (Kaava K*X)

  K X pinta-ala HV-maksu/€
Omakotitalokiinteistöt 1 50   50
Pientalokiinteistöt 1 50   50
Paritalokiinteistöt 2 50   100
Rivi-ja kerrostalokiinteistöt 4 50   200
  5 50 >3000m2 250
  6 50 >4000m2 300
  7 50 >5000m2 350
  8 50 >6000m2 400
  9 50 >7000m2 450
  10 50 >8000m2 500
  11 50 >9000m2 550
  12 50 >10000m2 600
         
  K X pinta-ala HV-maksu/€
Liike- ja teollisuuskiinteistöt: (Kaava K*X) 4 50   200
  6 50 >1000m2 300
  8 50 >2000m2 400
  10 50 >3000m2 500
  12 50 >5000m2 600
  14 50 >7000m2 700
  16 50 >9000m2 800
  18 50 >11000m2 900
  20 50 >13000m2 1000
  22 50 >15000m2 1100
  24 50 >20000m2 1200
  26 50 >50000m2 1300
  28 50 >100000m2 1400
  30 50 >150000m2 1500
  32 50 >200000m2 1600
  34 50 >300000m2 1700
  36 50 >500000m2 1800
  38 50 >700000m2 1900
  40 50 >900000m2 2000

Kaupunkiympäristö ja liikenne