Kaupungin ja kiinteistönhuollon yhteistyö

Äänekosken strateginen kumppanuus 

Ryhmäkuva.
Äänekosken kaupunki ja Äänekosken Kiinteistönhoito Oy ovat solmineet sopimuksen tiiviistä yhteistyöstä koskien kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen hoitoa, siivouspalveluita, aluekunnossapitoa, viherpalveluita, lähetti- ja ruokakuljetuksia sekä vartiointipalveluita. Strategisen kumppanuuden toimintamallin tavoitteena on saavuttaa kustannustehokkuutta ja parempia palveluita asukkaille.

Kiinteistön ylläpidon palveluiden toimintatavan muutos käynnistyi vuonna 2021 Äänekosken kaupunginvaltuuston päätöksen pohjalta, kun päätettiin, että Äänekosken Kiinteistönhoito Oy tuottaa palveluita ainoastaan Äänekosken kaupungille. Tämän muutoksen pohjalta räätälöitiin Äänekosken kaupungin ja Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n välille strateginen kumppanuus -toimintamalli, joka koski kaikkia tukipalveluita, joita Äänekosken Kiinteistönhoito Oy tuottaa omistajalleen. 

Strateginen kumppanuus -toimintamallin avulla on saavutettu huomattavaa kustannustehokkuutta ja sisäiset prosessit ovat kehittyneet parempaan suuntaan. 

Palveluiden kehittäminen ja parantaminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Strategisen kumppanuuden kehittämisprosessi jatkuu Äänekoskella valtuustokauden loppuun vuoteen 2025 - mutta myös sen jälkeen ja siitä voidaan ottaa mallia myös muille toimialoille ja muuhunkin kaupungin toimintaan. Strateginen kumppanuus -toimintamallia voidaan hyödyntää myös muualla kuntakentässä.

Äänekosken kaupungin strateginen kumppanuus -mali on herättänyt kiinnostusta myös muissa Suomen kunnissa ja siihen on käyty tutustumassa kauempaakin. Äänekoski on yhteistyön kehittämisessä tytäryhtiönsä kanssa edelläkävijä valtakunnallisestikin.

Strateginen kumppanuus Äänekoskella:

 • Strateginen kumppanuus on vahvaan luottamukseen ja yhteistyöhön perustuva toimintamalli.
 • Toimintamallissa on yhteiset tavoitteet ja päämäärät.
 • Kumppanuutta johdetaan yhteisellä organisaatiolla, joka ei ole perinteinen hierarkkinen organisaatio.
 • Osallistava toimintamalli, joka ottaa huomioon entistä enemmän käyttäjät.
 • Strategisen kumppanuuden toimintamallia kehitetään jatkuvasti.
 • Strategisen kumppanuuden kustannukset on selvillä jo talousarviovaiheessa, joten ennakointi ja budjetointi on helpompaa.

Kustannustehokkuus:

 • Kustannustehokkuutta on verrattu vuoden 2020 tilanteeseen.
 • Kustannustehokuuteen huomioitu myös prosessien tehostuminen ja siitä muodostuneet säästöt.
 • Kiinteistönhoidon osalta saavutettiin kustannustehokkuutta niin prosessien tehostumisen ja sopimuksen laajentumisen myötä.
 • Kiinteistönhoitoa pystyttiin tuottamaan 23 % tehokkaammin kuin vuonna 2020.
 • Pelkästään kiinteistönhoidon alisopimuksen osalta laskujen määrän väheneminen on säästänyt laskennallisesti 54 120 € kahden ensimmäisen vuoden aikana.
 • Laskumäärät ovat vähentyneet, koska sopimus on huomattavasti laajempi kuin aiemmin. Aikaisemmin pelkästään kiinteistönhoidon osuus tehtiin sopimukseen sisältyvänä, muuten kaikki laskutettiin erillislaskutuksella mm. kunnossapidon pienet korjaukset ja käyttäjäpalvelut. Koko kumppanuuden osalta laskuja lähetetty 4400 vähemmän kuin 2020 vuonna.

Asukastyytyväisyys:

 • Kaupungin asukaskyselyn 2023 mukaan kiinteistönhoidon palvelun laatu sekä kiinteistön käyttäjien tyytyväisyys palveluun on hyvällä tasolla.  Vuonna 2024 asukaskyselyn tulokset olivat myös hyviä. Lue lisää täältä.
 • Kuitenkin tavoitteena oli paremmat palvelut eli kiitettävä taso, joten sitä tavoitetta ei vielä saavutettu.

LISÄTIETOJA:

Tiedote 17.5.2024: Leikkipuistojen vuositarkastukset ovat parhaillaan käynnissä

Tiedote 13.5.2024: Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Tiedote 5.7.2023: Äänekosken kaupungin kiinteistöjä ja viheralueita hoidetaan tiiviillä yhteistyöllä ja entistä kustannustehokkaammin

Esitysaineisto 2023

Opinnäytetyö, Erika Räihä (2023): Strateginen kumppanuus toimintamalli osana kiinteistöpalveluiden kehittämistä

Videopalvelu käyttää evästeitä. Lisätietoa evästeistä.

Katso video Youtubessa.   Hyväksy evästeet


Videopalvelu käyttää evästeitä. Lisätietoa evästeistä.

Katso video Youtubessa.   Hyväksy evästeet

Yhteyshenkilöt:

Kaupunkirakennepäällikkö
Erika Räihä
040 762 3811
erika.raiha@aanekoski.fi

Toimialapäällikkö
Riitta Tikkanen
040 167 9805
riitta.tikkanen@aanekoski.fi

Kaupunkiympäristö ja liikenne