Äänekosken kaupungin kiinteistöjä ja viheralueita hoidetaan tiiviillä yhteistyöllä ja entistä kustannustehokkaammin 

Nuori ja aikuinen juttelevat puistossa.
Äänekosken kaupunki ja kaupungin omistama Äänekosken Kiinteistönhoito Oy tekevät uudenlaista yhteistyötä kiinteistön ylläpidon palveluiden tuottamisessa. Uudenlainen strateginenkumppanuus -toimintamalli on osoittautunut kustannustehokkaaksi, prosessit ovat tehostuneet ja yhteistyö on lisääntynyt. 

Äänekosken kaupungin kiinteistöjen ylläpidon jakunnossapidon palvelut on toteutettu vuodesta 2021 uudenlaisellayhteistyöhön perustuvalla strateginen kumppanuus -toimintamallin avulla. Äänekosken kaupungin vs. rakennuttajapäällikkö Erika Räihä on tehnyt juuri valmistuneen YAMK-tutkintonsa opinnäytetyön aiheesta.

– Aiemmin meillä oli Äänekosken Kiinteistönhoidon kanssa tilaaja-tuottajamalli, eli tehtiin vain mitäsopimuksessa sovittiin. Nyt yhdessä mietitään ja ratkotaan ongelmat yhdessä. Yhteistyö tiivistä ja konkreettista, Erika Räihä kuvailee.

– Missään muussa kaupungissa tai kunnassa ei tietääkseni olekäytössä tällaista kumppanuusmallia kiinteistöhoidon palvelujen tuottamisessa.Meillä se on ollut käytössä nyt kolmatta vuotta ja se on tuonut kustannussäästöjä, yhteistyöon tiivistynyt ja meillä on matalampi kynnys olla yhteydessä toisiimme. Olemme myös entistä enemmänvuorovaikutuksessa toistemme kanssa, Räihä kertoo.

Tavoitteena kustannustehokkuus ja paremmat palvelut

Kahden ensimmäisen vuoden aikanatoimintamalli alitti sopimusjaksolle asetetut säästötavoitteet.Kiinteistönhoito toteutettiin 23% kustannustehokkaammin kuin vuonna 2020.Kiinteistönhoidon laatu kuitenkin pysyi vähintään samalla tasolla kuin ennentoimintamallin käyttöönottoa. Kiinteistönhoidon kustannussäästön lisäksi, toimintamallin tehostuneet prosessit ovat tuoneet muitakin säästöjä, esim. laskujen käsittelyyn tarvittava aika on vähentynyt huomattavasti.

Kiinteistön ylläpidon palvelut on tuotettukokonaisvaltaisemmin kuin ennen. Kiinteistönhoidon sopimukseen kumppanuudessasisältyy kiinteistönhoidon lisäksi myös kunnossapidon ja käyttäjäpalveluiden osuus.

Kumppanuusmalli toimii, kun on samat päämäärät ja taustalla on yhteinen Äänekoski-ilmiöstrategia. Kumppanuudessa on työparit yliorganisaatiorajojen ja työtä ohjaa oma kumppanuuden organisaatio.

Toimintamallissa on sitouduttu yhdessä sovittuihintavoitteisiin. Nämä tavoitteet ovat kustannustehokkuus ja paremmat palvelut.

Strategisen kumppanuuden sopimus on laadittu viiden vuodenmittaiseksi yhteistyösopimukseksi Äänekosken kaupungin ja ÄänekoskenKiinteistönhoito Oy:n kanssa. Strategisen kumppanuuden palveluihin kuuluvatkaikki tukipalvelut, joita Äänekosken Kiinteistönhoito Oy tuottaa Äänekoskenkaupungille. Kiinteistöjen ylläpidon osuus on yksi osakokonaisuus osanalaajempaa strategisen kumppanuuden sopimusta. Kumppanuuden osapuolet ovatsopineet kiinteistönhoidon palveluiden kehittämisestä yhteistyössä yhteisenorganisaation avulla. 

Kokemukset ovat olleet hyviä

Kahden ensimmäisen vuoden jälkeen kiinteistön ylläpidon palveluiden osalta ontutkittu kiinteistönhoidon palveluiden laatua kiinteistöjen käyttäjienkyselytutkimuksen ja toiminnan toteuttajien kyselytutkimuksen avulla.Tutkimukset osoittavat, että kiinteistönhoidon palveluihin ja laatuun ollaantyytyväisiä Äänekoskella. 

Viimeisimmässä Äänekosken kaupungin asukakyselyssä kiinteistönhoidon laatu sai arvosanaksi3,7, kun laatua arvioitiin arvosteluasteikolla yhdestä viiteen. Tämän lisäksitoiminnan toteuttajat kokivat, että uusi toimintamalli on selkeämpi kokonaisuuskuin ennen ja yhteistyö ja kommunikaatio on lisääntynyt organisaatioidenvälillä.

Kyselytutkimuksessa on haettu tämän lisäksikiinteistönhoidon kehittämisen toimenpide-ehdotuksia ja näiden pohjalta onlaadittu suunnitelma kiinteistönhoidon palveluiden kehittämiseksi sopimuskaudenloppujaksolle. Tarkoituksena on saavuttaa yhä kustannustehokkaampiaprosesseja ja parempaa kiinteistönhoidon laatua ja palvelua. Sopimuskaudenloppuun mennessä tavoitteena on saavuttaa kiinteistönhoidon osalta kiitettävälaatutaso.

– Strateginen kumppanuus -toimintamalli on mahdollistanutlaajemman ja monitasoisen yhteistyön kumppanuuden osapuolen välillä. Tämän seurauksena toimintamallia on saatu kehitettyä niin, että jokaisenvahvuuksia on käytetty yhteisen tavoitteen edistämiseksi, Erika Räihä sanoo. 

Nainen työpisteensä äärellä.

Lisätietoja:

Vs. rakennuttajapäällikkö Erika Räihä, 040 762 3811, erika.raiha@aanekoski.fi

Erika Räihän opinnäytetyö 2023: Strateginen kumppanuus toimintamalli osana kiinteistöpalveluiden kehittämistä

Katso Kosken Ääni -tiedotusvideo aiheesta:

Videopalvelu käyttää evästeitä. Lisätietoa evästeistä.

Katso video Youtubessa.   Hyväksy evästeet

Uutinen julkaistu 5.7.2023, muokattu 7.8.2023 klo 08:45

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.