Elämän kestävä Äänekoski -hankkeen tavoitteena on saada ilmastotyö pysyväksi osaksi Äänekosken kaupungin kaikkea toimintaa

Ympäristöministeriö on myöntänyt rahoituksen Elämän kestävä Äänekoski − Reilun kiertotalouden vaikutukset hiilijalanjälkeen -hankkeelle. Hankkeen rahoitus on 97 883 euroa, josta ympäristöministeriön rahoitusosuus on 70% ja Äänekosken kaupungin omarahoitus 30%. Hankkeen kohderyhmänä on koko kaupunki ja sen kesto on 1.9.2022-31.12.2023.
Ilmakuva, metsäistä maisemaa ja silta.

Elämän kestävä Äänekoski -hankkeen tavoitteena on integroida ilmasto- ja kiertotaloustyö pysyväksi osaksi kaupungin toimintaa ja sitouttaa johto, toimialat ja päättäjät ilmasto- kiertotaloustavoitteisiin. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on osoittaa, että oikein kohdennetulla ilmastotyöllä voidaan luoda pysyviä kustannussäästöjä.

Elämän kestävä Äänekoski − Reilun kiertotalouden vaikutukset hiilijalanjälkeen

Hankkeella on onnistuessaan merkittävät vaikutukset kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi. Äänekoskella suurimmat päästöt syntyvät liikkumisesta ja kiinteistöistä, joiden päästöjen vähentämistä tullaan edistämään hankkeen avulla.

– Hankkeessa tullaan jalkauttamaan Äänekosken kaupungilla valmisteilla olevaa ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa. Äänekosken kaupunki on sitoutunut ilmastotyöhön HINKU-verkostossa ja tavoitteena onkin kehittää organisaation sisäistä ilmasto- ja kiertotaloustyötä vahvistamalla Hinku-työryhmän toimintaa sekä palkkaamalla kaupungille ilmastokoordinaattori, kuvailee Äänekosken kaupungin ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen.

Kestävää liikkumista ja vahvaa yhteistyötä

Hankkeen ykköstavoitteena on edistää kestävää liikkumista. Kävelylle ja pyöräilylle laaditaankin kehittämissuunnitelma, joka sisältää myös selvityksen Äänekosken kevyen liikenteen väylien kehittämistarpeista.

– Kävelyn ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma edesauttaa MAL-kuntaa saamaan valtion avustusta kevyen liikenteen verkoston kehittämiseen, Ahonen kertoo.

Hankkeessa tullaan kaupunkistrategian mukaisesti osallistamaan asukkaita ja työntekijöiden, asukkaiden ja alueen yritysten kestävän liikkumisen tarpeista tehdään myös kyselytutkimus. Lisäksi hankkeessa pyritään edistämään päästöttömien kulkuneuvojen käyttöä.

Toisena päätavoitteena on vahvistaa yhteistyötä ilmastotavoitteissa. Äänekosken kaupungin henkilöstöä aktivoidaan käyttämään palkattavan ilmastokoordinaattorin asiantuntija-apua, olemassa olevaa ekotukihenkilöverkostoa vahvistetaan, asukkaita ja yrityksiä kannustetaan kestäviin valintoihin ja jatketaan hyvää yhteistyötä ympäryskuntien kanssa.

Myös kaupungin johtoa ja päättäjiä halutaan sitouttaa entistä enemmän ilmastotyöhön mukaan. Esimerkiksi laadittavasta kehittämissuunnitelmasta päättäjät saavat selkeän kuvan kävelyn ja pyöräilyn nykytilanteesta, sen kehittämistarpeista sekä paremmat valmiudet kestävän liikkumisen edistämiseen päätöksenteossa ja myös talousarviota laadittaessa.

Luonteva jatko Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeelle 

Kolmevuotinen Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen aikana ilmastotyötä on jo integroitu Äänekosken kaupunkiorganisaation toimintaan. Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hanke päättyy 31.7.2022 ja uusi hanke on jatkoa jo aloitetulle työlle.

Molempien hankkeiden tavoitteena on saada ilmastotyö pysyväksi osaksi Äänekosken kaupungin kaikkea toimintaa.

Elämän kestävä Äänekoski -hankkeen ilmastokoordinaattorin rekrytointi aloitetaan heinäkuussa 2022.

Ympäristöministeriö myönsi Äänekosken hankkeen lisäksi avustusta 19 muulle hankkeelle, jotka jotka edistävät ilmastotyötä ja kiertotaloutta kunnissa. Avustusta jaetaan yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa kehityshankkeille, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen ja luonnonvarojen käytön vähentämiseen.

Lisätietoja:

Äänekosken kaupungin ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683, hanna.ahonen@aanekoski.fi

Ympäristöministeriön tiedote 8.6.2022 

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma 2018-2023

Uutinen julkaistu 9.6.2022, muokattu 31.1.2023 klo 09:49

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.