Äänekosken kaupunki on mukana tukemassa Ukrainaa humanitaarisesti

Venäjän 24.2.2022 aloittama sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan ja meneillään oleva täysimittainen sota ovat aiheuttaneet suuria inhimillisiä kärsimyksiä Ukrainassa. Äänekosken kaupunki haluaa tukea Ukrainaa ja sen kansalaisia sodasta aiheutuneessa humanitaarisessa kriisissä.

Äänekosken kaupunginhallitus päätti 7.3.2022 lahjoittaa Suomen UNICEF ry:lle 20 000 euroa humanitaariseen apuun Ukrainan ja ukrainalaisten hyväksi. Lahjoitussumma on noin euron per asukas. Kaupunginvaltuusto myönsi asiaan määrärahan 14.3.2022. Kokouksessa todettiin, että lahjoituksella halutaan auttaa sodassa kärsivää kansaa ja näyttää, että välitämme.

Vuonna 1946 perustetulla Yhdistyneiden kansakuntien lastenjärjestöllä UNICEF:llä on laaja-alainen ja pitkäaikainen kokemus sodasta ja sen seurauksista kärsivien lasten auttamisessa. UNICEF auttoi myös Suomen lapsia vuosina 1947-1951. Ukrainasta sotaa paenneita ihmisiä on arviolta jo 2,8 miljoonaa. UNICEF on heidän tukenaan pakomatkan varrella, se on paikan päällä auttamassa ja suojelemassa lapsia sekä lähettää alueelle jatkuvasti lisää avustustarvikkeita.

UNICEF on työskennellyt Ukrainassa 25 vuotta, vuodesta 1997. Hätäaputarvikkeita oli sijoitettu jo ennen sodan leviämistä ympäri maata, jotta apu tavoittaisi maansisäiset pakolaiset. UNICEF on helmikuun lopun jälkeen toimittanut terveydenhuollon tarvikkeita lapsille ja äideille 20 sairaalaan viidellä pahiten kärsineellä alueella.

Viime viikonloppuna Ukrainaan saapui uusi hätäaputoimitus, jossa oli yhteensä 168 tonnia hätäaputarvikkeita: sairaaloissa tarvittavia kirurgisia välineitä, happikonsentraattoreita, synnytyksissä tarvittavaa välineistöä, vesi-, saniteetti- ja hygieniapakkauksia, oppimateriaaleja koululaisille ja varhaiskasvatukseen, talvivaatteita ja huopia. Hätäaputoimitusten lisäksi UNICEFilla on liikkeellä psykososiaalisen tuen, opetuksen ja varhaiskasvatuksen tiimejä auttamassa traumatisoituneita lapsia ja antamassa kouluopetusta. UNICEF on myös perustanut lastensuojelun hätäpuhelimen ja lapsiystävällisiä tiloja yleisimmille pakoreiteille naapurimaihin, jotta pakolaiset saavat apua ja lapset ja äidit turvallisia tiloja.

Maisemassa  sinisiä valoja.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, 040 823 7921, aleksi.heikkila@aanekoski.fi

UNICEF:in vapaaehtoistoiminnan päällikkö Lena Jolkkonen, 043 820 0905, lena.jolkkonen@unicef.fi

Muokattu 16.3.2022