Äänekosken päästöt ovat vähentyneet parissa vuodessa tonnilla

ilmakuva

Äänekoskelaisten kulutuksen hiilijalanjälki vuodelta 2022 on laskettu Kulma-mallilla

Äänekosken kaupunki on selvittänyt asukkaiden kulutuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt eli hiilijalanjäljen nyt toista kertaa. Äänekoski pärjäsi mittauksissa hyvin verrattuna muihin kuntiin. Äänekosken kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2022 yhteensä 8,19 t CO2-ekv (hiilidioksidiekvivalentti) asukasta kohden.
kaavio

– Äänekosken kulutuksen päästöt ovat parin vuoden aikana vähentyneet tonnilla, mutta se johtunee suurimmaksi osaksi rakentamisen hiipumisesta tässä taloudellisessa tilanteessa, ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen arvioi.

Hankkeeseen osallistuneiden kuntien keskiarvo oli 8,48 t CO2-ekv, joka vastaa karkeasti 1,5 kertaa maapallon ympäri ajoa henkilöautolla.

Edellisellä laskentakerralla äänekoskelaisten kulutuksen päästöt olivat 9,19 t CO2-ekv.

Laskennassa kasvihuonekaasuista ovat mukana hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Päästöjen yksikkö hiilidioksidiekvivalentti (CO2-ekv) kuvaa näiden kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua lämmitysvaikutusta.

Äänekoski on päästövähennysten mittaamisen edelläkävijä

Laskenta toteutettiin osana Kulma-hanketta, jossa kulutusperusteiset kasvihuonekaasupäästöt laskettiin vuodelta 2022. Äänekosken lisäksi hankkeeseen osallistui 19 muuta kuntaa.

– Äänekoskella on laskettu kulutuksen päästöjä tällä Kulma-mallilla kerran aikaisemmin pari vuotta sitten. Silloin olimme suomalaisten kuntien edelläkävijänä mukana laskemassa näitä kulutuksia, Liimatainen kertoo.

Kulma-laskentamallissa kulutuksen hiilijalanjälki koostuu energiankulutuksesta, rakentamisesta, liikkumisesta, ruuasta sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta. Kulutusperusteisella päästölaskennalla pyritään arvioimaan kaikki äänekoskelaisten kulutuksesta aiheutuvat päästöt, huolimatta siitä missä kulutettu hyödyke on tuotettu.

Laskentamallia on nyt tarkennettu entisestään, kun rakentamisen päästöihin sisällytettiin mm. uusien katujen ja teiden sekä siltojen rakentamisesta aiheutuvat päästöt. Laskennassa tarkasteltiin uutena myös mökkeilyn ja mökkeilijöiden vaikutuksia kulutuksen päästöihin.

– Tällä toisella laskentakerralla saimme kattavammin tietoa mm. rakentamisesta teiden, katujen ja siltojen osalta. Mielenkiintoista on se, että nyt myös mökkeilyn vaikutukset ovat nyt mukana, Liimatainen sanoo.

Kulma-laskentamallissa kulutuksesta aiheutuvat päästöt on jaettu viidelle sektorille (katso kaavio). Äänekoskella päästöt sektoreittain vuonna 2022 olivat:

 • Energiankulutus: 2,0 t CO2-ekv per asukas
 • Liikkuminen: 1,8 t CO2-ekv per asukas
 • Rakentaminen: 0,7 t CO2-ekv per asukas
 • Ruoka: 2,0 t CO2-ekv per asukas
 • Tavarat ja palvelut: 1,6 t CO2-ekv per asukas

Kuntien vaikutusmahdollisuudet kulutuksen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, kuten ilmastotyöhön muutenkin ovat merkittävät, joten jatkuvalle seurantatiedolle on ehdottomasti tarvetta. Äänekosken kaupunki haluaa olla mukana jatkossakin kehittämässä kulutusperusteisten päästöjen laskentaa.

Kulma-hanke on toteutettu yhdessä Sitowise Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Lisätietoja:

Äänekosken kaupungin ilmastokoordinaattori
Juho Liimatainen
040 681 8813
juho.liimatainen@aanekoski.fi

Kulma-raportti 2023: Äänekosken kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt (pdf)

Äänekosken kaupungin Kestävän elämän opas asukkaille

Kulma-hankkeen tiedote 4.5.2023 (Sitowise Oy)

Uutinen julkaistu , muokattu 25.7.2023 klo 09:45

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.