Joukkoliikennelautakunta käsittelee 30.5.2024 matkustusetuuksia ja talviaikatauluja

Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta kokoontuu torstaina 30.5. päättämään Linkki-joukkoliikenteen asioista. Esityslistalla on muun muassa Linkki-liikenteen etuudet sekä talvikauden 2024–25 aikataulut ja -reitit.

Linkki-joukkoliikenteen alennukset, etuudet ja matkatavarakäytänteet 3.6.2024 alkaen 

Linkin toimivalta-alue laajeni vuoden 2024 alussa Äänekoskelle, Toivakkaan, Hankasalmelle ja Petäjävedelle. Muutosten jälkeen Linkki-liikenteessä voimassa olleiden joukkoliikenne-etuuksien käytänteet on syytä päivittää ja yhtenäistää. Toimivalta-alueella on myös Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämää ja markkinaehtoista liikennettä, joissa osa etuuksista ei ole käytössä tai joissa käytänteet hieman poikkeavat Linkin järjestämästä liikenteestä. Lisäksi osassa Linkin järjestämää liikenteestä käytössä oleva kalusto asettaa haasteita ja rajoituksia etuuksien hyödyntämiseen, mm. lastenvaunujen kanssa tai pyörätuolilla matkustettaessa. Kuntien taloudellisen tilanteen takia uusien, matkustamiseen liittyvien etuisuuksien käyttöönotto ei tällä hetkellä ole mahdollista.  

Alennukset ja etuudet

 • Lapset 0–6 vuotta: Lautakunnalle ehdotetaan, että pienet, alle 7-vuotiaat lapset 3.6.2024 alkaen matkustavat maksutta Linkin koko toimivalta-alueen joukkoliikenteessä maksavan tai lastenvaunuetuutta hyödyntävän huoltajansa seurassa. Maksavaksi asiakkaaksi ei lasketa perusopetuksen maksamalla koululaislipulla kulkevaa oppilasta. Yksin matkustava, alle 7-vuotias lapsi maksaa matkastaan normaalin lastenlipun hinnan, samoin ryhmänä ohjaajien tai hoitajien seurassa matkustavat lapset (esim. varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapsiryhmät).
 • Lapset 7–16 vuotta: Ehdotuksessa mukaan alennettu lastenlippuhinta on 3.6.2024 alkaen voimassa Linkin koko toimivalta-alueen joukkoliikenteessä Waltti-arvo- tai kausilipulla, Waltti Mobiilista ladattavalla 30 vrk kausilipulla, mobiilikertalipulla tai vuorokausilipulla matkustettaessa. Lasten lippuhinta-alennus ei koske käteislippua Linkki-liikenteen ulkopuolisessa seutuliikenteessä (ELY:n ja markkinaehtoinen joukkoliikenne).
 • Nuoret 17–24 vuotta: Ehdotuksessa alennettu nuorison lippuhinta on 3.6.2024 alkaen voimassa Linkin koko toimivalta-alueen joukkoliikenteessä Waltti-arvo- tai kausilipulla, Waltti Mobiilista ladattavalla 30 vrk kausilipulla tai vuorokausilipulla matkustettaessa.
 • Opiskelijat (25 vuotta täyttäneet): Lautakunnan ehdotuksessa lippujen alennetut opiskelijahinnat ovat 3.6.2024 alkaen voimassa Linkin koko toimivalta-alueen joukkoliikenteessä Waltti-arvo- tai kausilipulla tai Waltti Mobiilista ladattavalla 30 vrk kausilipulla matkustettaessa.  
 • Seniorit: Lautakunnalle ehdotetaan, että lippujen alennetut seniorihinnat ovat 3.6. alkaen voimassa Linkin koko toimivalta-alueen joukkoliikenteessä Waltti-arvo- tai kausilipulla tai Waltti mobiilista ladattavalla 30 vrk kausilipulla matkustettaessa.
 • Lastenvaunuissa tai -rattaissa pientä lasta kuljettavat: Lautakunnalle ehdotetaan, että lastenvaunuetuus on 3.6. alkaen voimassa Linkin koko toimivalta-alueen joukkoliikenteessä siten, että seutuliikenteen autoissa vaunut/rattaat kuljetetaan auton tavaratilassa, ja lapsen kanssa siirrytään linja-auton matkustamoon. Jos tavaratila täyttyy, lisää lastenvaunumatkustajia ei kyytiin voi ottaa. Lastenvaunuetuus koskee vauvaa tai taaperoa lastenvaunuissa, -rattaissa tai niihin verrattavissa pyöräilyvaunuissa kuljettavaa huoltajaa, jonka matkat ovat maksuttomia. Etuus ei koske pulkassa, kantoliinassa tms. välineessä lasta kuljettavaa. Kaupunkiliikenteen matalalattia-autoissa lastenvaunujen paikka on linja-auton keskiosassa. Seutuliikenteen autoissa vaunut/rattaat kuljetetaan auton tavaratilassa. Jos auton keskiosan lastenvaunupaikat tai seutuliikenneauton tavaratilat tulevat täyteen, lisää lastenvaunumatkustajia ei autoon voi ottaa turvallisuussyistä.
 • Sotaveteraanit ja -invalidit: Sotiemme (talvisota, jatkosota, Lapin sota) sotaveteraaneille ja -invalideille on tehty maksuttomaan matkustamiseen oikeuttava matkakortti Linkki-palvelupisteessä. Matkakortilla he ovat voineet matkustaa Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen Waltti-liikenteessä tai Linkki-VIP-palveluliikenteessä. Matkustusedun käyttöönotto edellyttää henkilöllisyyden todistamista sekä tarvittavien veteraani- tai sotainvaliditodistusten esittämistä. Etuutta ehdotetaan laajennettavaksi 3.6.2024 alkaen käyttöön koko Linkin toimivalta-alueen joukkoliikenteeseen.
 • Pyörätuolimatkustaja ja avustaja: Joukkoliikennelautakunnalle ehdotetaan etuuden säilyttämistä ennallaan 3.6.2024 alkavassa liikenteessä kuitenkin niin, että etuus on voimassa vain matalatattiakalustolla ajettavassa liikenteessä linjoilla S1-S6 ja 3-46. Pyörätuolimatkustaja on voinut kulkea pyörätuolipaikoin varustetuissa, Linkki-liikenteen matalalattiaisissa linja-autoissa maksutta ja mukana on voinut maksutta kulkea myös yksi saattaja/ avustaja. Saattajan tehtävänä on auttaa pyörätuolimatkustajaa koko matkan ajan: autoon noustessa, pyörätuolia kiinnitettäessä ja kyydistä pois jäädessä. Etuuteen ovat oikeutettuja liikuntarajoitteiset ihmiset, jolle pyörätuoli on välttämätön liikkumisen apuväline, ja jotka rajoitteidensa vuoksi eivät pysty toimimaan linja-autossa muiden matkustajien tapaan. Sisään tullaan pyörätuolilla keskiovesta ja matkustetaan keskiosan penkittömillä paikoilla. Jos pyörätuoli ei ole asiakkaan välttämätön apuväline ja asiakas pystyy itse kävelemään autoon, istumaan matkan ajan linja-auton penkillä ja kantamaan pyörätuolinsa itse ulos ja sisään, kyse ei ole pyörätuolimatkustajan etuuteen oikeutetusta henkilöstä. Pyörätuolimatkustajan etuus ei koske rollaattorin kanssa matkustavia henkilöitä eikä se ole voimassa Linkki-VIP -palveluliikenteessä.
 • Avustajaetuuteen oikeutettujen henkilöiden avustajat: Avustajan/ saattajan matka on ollut maksuton, kun asiakkaan Waltti-matkakortissa on merkintä avustajaoikeudesta. Asiakas itse maksaa matkastaan käyttäjäryhmänsä mukaisen lippuhinnan. Avustajaoikeuden saa Waltti-matkakortille esittämällä Linkki-palvelupisteessä EU:n A-merkityn vammaiskortin. Vammaiskortin A-merkintä tarkoittaa, että henkilöllä voi olla mukanaan avustaja tai tukihenkilö. Kuljettaja tarkistaa Linja-autossa avustajaoikeusmerkinnän asiakkaan Waltti-matkakortista. Avustajaetuus koskee vain Waltti-kausi- ja arvolipuilla matkustamista. Sitä ei voi hyödyntää, jos asiakas matkustaa kerta-, päivä- tai mobiililipulla. Etuus ehdotetaan laajennettavaksi Linkin koko toimivalta-alueelle ja sen saavat Hankasalmella, Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa, Petäjävedellä, Toivakassa tai Äänekoskella kirjoilla olevat asukkaat.

Matkatavarakäytänteet

 • Polkupyörät: Tavallista polkupyörää ja sähköpotkulautaa/skuuttia voi kuljettaa Linkissä, jos keskiosassa on tilaa. Pyörän tai potkulaudan omistajan tulee matkan aikana huolehtia laitteensa pystyssä ja paikallaan pysymisestä. Jos kyse on normaalia suuremmasta rahti-, sähkö- tms. erikoismallin pyörästä, kuljettaja päättää tapauskohtaisesti sen kyytiin ottamisesta. Polkupyörän kuljettaminen linja-autossa maksaa 2 euroa käteisellä ja sitä ei voi maksaa lähimaksulla tai matkakortin arvolla. Kuljetusmaksua ei peritä kainalossa kulkeva taittopyörästä tai -potkulaudasta. Käytäntöä ehdotetaan 3.6.2024 alkaen jatkettavaksi Linkki-linjoilla S1-S6, 3–46, 140, 141 ja 143. Seutuliikenteessä (ELY-keskuksen järjestämä sekä markkinaehtoinen liikenne) on voimassa liikennöitsijän kuljetuskäytänteet ja -maksut.
 • Rollaattorit: Rollaattorin kanssa matkustaminen on ollut Linkki-liikenteessä mahdollista ja silloin suositellaan kulkua keskioven kautta. Rollaattorin kanssa matkustava maksaa matkansa normaalisti. Käytäntöä ehdotetaan 3.6.2024 alkaen jatkettavaksi Linkki-linjoilla S1-S6, 3–46, 140, 141, 143. Seutuliikenteessä (ELY-keskuksen järjestämä sekä markkinaehtoinen liikenne) on voimassa liikennöitsijän kuljetuskäytänteet ja -maksut.
 • Matkatavarat: Lautakunnalle ehdotetaan nykyisten käytäntöjen jatkamista Linkki-joukkoliikenteessä 3.6.2024 alkaen. Matkatavaroista ei peritä erillisiä matkatavaramaksuja. Laukkua voi kuljettaa joko sylissä tai lattialla, penkit on varattu vain ihmisille. Myös muita isoja matkatavaroita on autossa mahdollista kuljettaa, mutta kuljettaja harkitsee tapauskohtaisesti, mahtuvatko ne mukaan. Tavarankuljetuksesta ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa muille matkustajille tai linja-auton rakenteille. Palavien nesteiden, räjähdysaineiden ja muiden vaarallisten aineiden (esim. kaasupullojen) kuljettaminen autossa on turvallisuussyistä kiellettyä. Seutuliikenteessä (ELY-keskuksen järjestämä sekä markkinaehtoinen liikenne) on voimassa liikennöitsijän kuljetuskäytänteet ja -maksut.

Linkki-liikenteentalviaikataulut ja reitit 8.8.2024–1.6.2025

Joukkoliikennelautakunnalle esitetään Linkki-liikenteen talvikauden 2024–25 alustavien aikataulujen hyväksymistä. Talvikauden 2024–25 Linkki-joukkoliikenteen aikatauluihin, palvelutasoon ja reitteihin tulee aiempaa enemmän muutoksia. Linkki-liikenteelle on laadittu uusi linjastosuunnitelma, jonka joukkoliikennelautakunta hyväksyi kesällä 2021 ja jonka perusteella talvikauden 2024–25 liikenne on suunniteltu. Talviaikatauluihin on tehty jonkun verran muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin nähden. Aikatauluissa on pyritty varmistamaan riittävät ajoajat linjoille, porrastamaan mahdollisuuksien mukaan linjojen aikatauluja paremmin eri alueilla ja ottamaan huomioon asiakastoiveita.

Palvelutasoon on tehty pieniä muutoksia kuntien heikentyneen taloustilanteen vuoksi: Linjan 7 suunniteltu sunnuntailiikenne ei käynnisty vielä tulevalla talvikaudella. Linjan 14M on tarkoitus liikennöidä kuten kesällä 2024, eli hiljaisen ajankohdan liikenteenä arkipäivisin, viikonloppuisin liikenne päättyy Viitaniemen sijasta keskustaan. Linjalta 22M on karsittu arkipäiväliikennettä kello 10:n ja 14:n väliltä, kyse on liikenteestä, jota ei ole ajettu aiempinakaan vuosina.

Myös Super-Linkkien arkipäivien ilta-ajan liikenteen tiheämpiä vuorovälejä on hieman karsittu. Suunniteltu 15 minuutin vuoroväli on tarkoitus ajaa noin kello 18.00 saakka arkisin, jonka jälkeen vuorot liikennöivät 20 minuutin välein arkisin noin kello 21.00 saakka, ja sen jälkeen 30/60 minuutin välein. Viikonloppuisin myöhäisillan tarjontaa klo 23 eteenpäin on myös hieman supistettu linjoilla S5 ja S6.

Kesäliikenteeseen tehdyt reittimuutokset linjoille 12, 14, 20 ja 23 on tarkoitus toteuttaa myös talviliikenteessä ja ajaa reitit kesäliikenteen reittien mukaisina. Lisäksi yksittäisiä, hiljaisen ajan vuoroja on sunnuntaiaamuilta vähennetty, kuitenkin siten, että palvelutaso on vähintään talviliikenteen 2023–24 tasolla. Säästösyistä tehdyt liikenteen vähennykset ovat varsin maltillisia koko palvelutasoon nähden, eikä niiden arvioida vaikuttavan matkustamiseen negatiivisesti. Palvelutason vähennyksistä saatavat euromääräiset säästöt talviajokaudesta ovat yhteensä noin 350 000 euroa.

Toivakan liikenteeseen on talvikaudelle tulossa pieniä aikataulutarkistuksia, jotka koskevat arkisin ajettavia koulupäivävuoroja. Petäjäveden suuntaan liikennöi tällä hetkellä markkinaehtoinen liikenne, jossa liikennöitsijät itse päättävät reiteistä, vuoroista ja aikatauluista. Hankasalmen ja Äänekosken joukkoliikenne kilpailutettiin tammi-helmikuussa 2024 ja molempien suuntien liikenteiden ajaksi tuli Koiviston Auto Jyväskylä Oy. Hankasalmen ja Äänekosken suuntiin on tarkoitus liikennöidä tulevana talvena pääosin samalla tavalla kuin edellisenä talvena, eikä kuntien haastavan taloustilanteen vuoksi talviajokaudelle ole tässä vaiheessa suunnitteilla uutta liikennettä.

Talvikauden 2024–25 tarkemmat, linjakohtaiset aikataulusuunnitelmat löytyvät vasta pöytäkirjan liitteenä olevasta aikataulujulkaisusta. Kokouksen esityslista liitteineen on julkaistu Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=16508 . Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

Lisätiedot: 

Palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[a]jyvaskyla.fi

Uutinen julkaistu , muokattu 27.5.2024 klo 13:57

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.