”Energiansäästötavoitteissa olemme hyvin aikataulussa”

Äänekosken kaupunki on mukana kuntien energiasopimuksessa ja liittyi ensimmäisenä Keski-Suomessa Hinku-verkostoon

Äänekosken kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on saavutettavissa, mutta vaatii sitoutunutta työtä paitsi kaupungilta niin myös yrityksiltä ja asukkailta.
ilmakuva

Äänekosken kaupunki on tehnyt hyvää ilmastotyötä vuosien ajan pitkäjänteisesti.

– Olemme edelläkävijöitä, eikä se ole meillä vain tulevan talven juttu. Äänekoskella energiansäästöasiat ovat vahvasti esillä ja mukana kaikessa toiminnassa, ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen sanoo.

Äänekoski on liittynyt Kuntien energiantehokkuus -sopimukseen vuonna 2013 ja Hinku-verkostoon vuonna 2019. Molemmat verkostot perustuvat vapaaehtoisuuteen. Panostamalla ilmastotyöhön saadaan taloudellisia säästöjä, mutta samalla lisätään paikkakunnan hyvinvointia.

Äänekosken kaupunki on lisännyt muun muassa uusiutuvan energian käyttöä.

– Aurinkovoimaloita eli paneeleita pyritään rakentamaan joka vuosi ja ne sijoitetaan rakennusten katoille. Ilmalämpöpumppuja on asennettu sähkölämmityskohteisiin ja muutama iso hallikin on näillä toteutettu, suurin on jopa 2 000 neliötä. Koiviston, Hietaman ja Honkolan koulujen öljylämmitykset on korvattu pellettivoimalaitoksilla, energiainsinööri Juha Saari kertoo.

– Näitä samoja toimenpiteitä voivat kaupunkilaisetkin omissa kodeissaan toteuttaa.

Energiatehokkuus on ilmastoteko

Äänekoski on ollut mukana Kuntien energiatehokkuus -sopimuksessa (KETS) vuodesta 2013 saakka. Nykyinen eli jo toinen sopimus on solmittu Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuonna 2017 vuoteen 2025 asti. Liittymällä sopimukseen Äänekoski on vapaaehtoisesti sitoutunut vähentämään ja tehostamaan kaikkea energiankulutustaan.

– Sopimuksen solmiminen merkitsee enne kaikkea vastuullisuutta energiankäytössä ja erityisesti kasvihuonekaasuista hiilidioksidin vähentämistä. Energiankäytön hiilidioksidipäästöjä seurataan jatkuvasti CO2 -vuosiraporttien avulla, Hanna Ahonen kertoo.

Liittyvä kunta asettaa liittyessään ohjeellisen energiamääräisen (MWh) tehostamistavoitteen kaudelle 2017–2025.

– Laskennallinen energiansäästötavoite vuodelle 2025 on 7,5 prosenttia vuoden 2016 tasosta ja välitavoite vuodelle 2020 oli neljä prosenttia, Saari sanoo.

– Äänekosken kaupungin sopimukseen on kirjattu toimenpiteitä, kuinka tavoitteisiin päästään. Sopimuksessa on toimenpidesuunnitelma ja energiansäästötavoitteet, niiden saavuttamisen seuranta ja tunnistetut riskit tavoitteiden saavuttamisessa. Energiatehokkuus huomioidaan myös esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, kaavoituksessa, liikenteen suunnittelussa ja rakentamisessa.

Myös uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon kiinnitetään huomiota. Yhtenä tavoitteena on, että tänä vuonna 2021 fossiiliset polttoaineet korvattu energiatehokkaammilla muilla ratkaisuilla.

– Kaupungilla ei ole enää missään käytössä öljylämmitystä, kun viimeisestä Hietaman koulustakin se vaihdettiin toiseen lämmitysmuotoon viime vuonna, Saari kertoo.

– Sopimuksen puitteissa olemme hyvin aikataulussa, Saari toteaa tyytyväisenä.

Äänekosken kaupungin oma energiatehokkuustyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja seuraa toimintasuunnitelman toteutumista. Sopimukseen kuuluu myös toteutuneista toimista raportointia. Nyt kun tulevalla lämmityskaudella tehdään lisäsäästötoimenpiteitä, työryhmä kokoontuu useammin.

Koko maassa Energiatehokkuus -sopimukseen liittyneitä yrityksiä on 714, toimipaikkoja 7 136 ja kuntia ja kuntayhtymiä 123. Mukaan liittyneiden tahojen energiankäyttö kattaa lähes 60 prosenttia Suomen kokonaisenergiankäytöstä. Sopimukseen sitoutuneet tekevät vuosittain tuhansia energiatehokkuustoimia: vuosina 2017-2020 tehtyjen lähes 15 000 energiatehokkuutta parantavan toimenpiteen ansiosta vuosittain säästyy energiaa 8,9 TWh. Määrä vastaa yli 444 000 sähkölämmitteisen pientalon koko vuoden energiankulutusta.

Kova hinku vähentää päästöjä

Äänekosken kaupunki liittyi vuonna 2011 ensimmäisenä keskisuomalaisena kuntana Hiilineutraalit kunnat eli Hinku -verkostoon. Verkostoon kuuluvien tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Hinku-kunnaksi liittymisellään Äänekoski on halunnut osoittaa, että teollisuuskaupunkikin voi kehittyä kestävästi. Samalla Äänekoski on toiminut suunnannäyttäjänä muille Keski-Suomen kunnille ja kaupungeille.

Verkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 80 kuntaa ja viisi maakuntaa. Kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneiden kuntien ja maakuntien lisäksi verkostoon kuuluu ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavia yrityksiä ja energia- ja ilmastoalan asiantuntijoita. Mukaan pääsy edellyttää tiettyjen Hinku-kriteerien täyttymistä.

Pallo eteenpäin!

Äänekosken kaupunki haastaa naapurikunnat Kannonkosken, Konneveden, Laukaan, Saarijärven, Uuraisen, Vesannon ja Viitasaaren liittymään Hinku-verkostoon ja Kuntien energiatehokkuus -sopimukseen (KETS), jos joku kunnista ei ole niissä vielä mukana. Tarttuuko joku naapureista haasteeseen?

Äänekosken kaupunki osallistuu Keski-Suomen Liiton ilmastoviikon viestintäkampanjaan julkaisemalla tiedotesarjan 10.-14.10.2022 Äänekosken kaupungin ilmastoteoista. Äänekosken kaupunki haluaa haastaa myös henkilöstönsä, asukkaat, yritykset ja muut tahot yhteisiin ilmastotalkoisiin. Kestävä ympäristö on myös yksi tärkeimmistä tavoitteista Äänekosken kaupunkistrategiassa.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683, hanna.ahonen@aanekoski.fi

Energiainsinööri Juha Saari, 040 572 9182, juha.saari@aanekoski.fi

https://energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-fi/hinku

Uutinen julkaistu 10.10.2022

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.