Ilmastotyöhön saatiin terästystä Elämän kestävä Äänekoski -hankkeesta

Luminen ilmakuva metsästä, jossa kävelee aikuinen ja lapsi.
– Ilmastonmuutos ja luontokato ovat moniulotteisia ongelmia ja niitä ratkaistessa pitää toimia yhdessä. Tässä tarvitaan vahvaa yhteistyötä asukkaiden ja yritysten kanssa, mutta myös sisäisesti kaupungin eri yksiköiden, tytäryhtiöiden ja päättäjien kesken. Elämän kestävä Äänekoski -hankkeen tavoitteena on ollut etenkin kaupungin sisäisen yhteistyön vahvistaminen, Äänekosken kaupungin ilmastokoordinaattori Juho Liimatainen kertoo.

Syyskuussa 2022 alkanut Elämän kestävä Äänekoski -hanke päättyy vuoden 2023 lopussa. Ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen tarkoituksena on ollut kaupungin ympäristö- ja ilmastotyön jalkauttaminen pysyväksi osaksi Äänekosken kaupungin kaikkea toimintaa. Äänekosken kaupungin ympäristö- ja ilmasto-ohjelma valmistui vuonna 2022 ja kaupunkistrategiassa kestävä ympäristö on yksi kärkitavoite.

– Elämän kestävä Äänekoski -hankkeen tehtävänä on ollut jalkauttaa ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa niin toimialoilla kuin päättäjienkin kesken. Toimialojen kanssa on käyty yhdessä läpi, mitä ohjelma heidän osaltaan tarkoittaa ja miten he voivat vaikuttaa, Liimatainen kertoo.

– Kun puhutaan ilmastotyöstä, sen pitäisi olla osa normaalia arkipäiväistä toimintaa, eikä päälle liimattu erillinen käsite. Äänekosken kaupungilla ja työntekijöillä on paljon osaamista ja ilmastotyö kiinnostaa. Äänekoskella on tehty ilmasto- ja ympäristötyötä jo pitkään ja hankkeessa toimintaa on ohjattu niin, että siitä tulisi vieläkin systemaattisempaa, ja että sille osoitetaan tulevaisuudessakin resursseja.

Yhteistyön on koettu vahvistuneen

Hankkeen aikana on mm. kaupungin ilmastotyötä tehty näkyväksi Ympäristö- ja ilmastovahti -palvelulla ja järjestetty päättäjien työpaja. Kuntien välinen yhteistyö ilmasto- ja ympäristöasioissa ollut erityisen tiivistä ja kuntien kesken on jaettu kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Äänekoski on suunnannäyttäjä muillekin kunnille ja esimerkiksi Keski-Suomen liiton tapahtumissa Äänekoski on toiminut malliesimerkkikuntana. Hankkeen aikana Äänekosken kaupunki on viestinyt aktiivisesti ympäristöasioista eri teemoin.

Hankkeen lopuksi toteutettiin kaupungin henkilöstölle kysely. Vastausten mukaan yhteistyö koetaan ympäristöasioiden osalta vahvistuneen ja kaupunki on saanut hyvin näkyvyyttä ympäristö- ja ilmastoasioihin liittyen.

– Hankkeen tavoitteet saavutettiin, mutta ilmasto- ja ympäristötyö on jatkuvaa kehittämistä. Ohjelma tarjoaa hyvät lähtökohdat, meillä on osaamista, innostusta ja hyvää yhteistyötä, mutta paljon on kuitenkin vielä kirittävää etenkin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen osalta, Liimatainen sanoo.

Kaupungin oma hiilijalanjälki on kuitenkin vain noin kymmenesosa koko alueen määrästä, joten on tärkeää saada asukkaat ja yritykset mukaan työhön. Pienilläkin teoilla on merkitystä, kun tarpeeksi moni osallistuu.

– On ollut mielenkiintoista tehdä töitä kaupungin yksiköiden kanssa. Täällä on tosi innostunut porukka ja avoin ja kannustava suhtautuminen ilmastoasioihin kaupungin johtoa myöten, Liimatainen kiittää.

Juho Liimatainen jatkaa vuoden alussa ilmastokoordinaattorina Pohjoisen Keski-Suomen kuntien ilmastosuunnitelman laatimisen parissa.

Ensi vuoden teemana kestävä liikkuminen

– Tieliikenteen päästöt ovat Äänekoskellakin yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista, ja kehitys päästöjen vähentymisestä on tällä hetkellä aivan liian hidasta, jotta voisimme päästä kansallisiin tavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä. Ensi vuosi tuleekin olemaan teemaltaan kestävä liikkuminen Äänekoskella ja siihen liittyen Äänekoskella onkin paljon tapahtumassa ensi vuonna, ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen kertoo.

Äänekosken kaupunki on saanut ympäristöministeriön rahoitusta Resurssiviisas Äänekoski - liikenteen päästövähennykset -hankkeelle. Hanke edistää biopolttoaineiden ja sähkölatausasemien kehittämistä Äänekoskella.

Ensi vuonna laaditaan Äänekoskelle myös kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma.

Äänekosken kaupunki liittyy vuonna 2024 Jyväskylän Linkki-kaupunkiliikennealueeseen, mikä tulee mm. helpottamaan äänekoskelaisten kulkemista Äänekosken, Jyväskylän ja muiden Linkki-kuntien välillä.

Myös sähköautojen latausasemia saadaan lisää Äänekosken ja Suolahden taajama-alueille.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Hanna Ahonen, 0400 893 683, hanna.ahonen@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu , muokattu 18.12.2023 klo 13:00

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Arviointikertomus: Äänekosken kaupungin toiminta ja talous ovat hyvässä kunnossa

Äänekosken kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2024 tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023. Arviointikertomus osoittaa, että Äänekosken kaupungin toiminta on sujunut hyvin, vaikka kunnissa ja valtakunnallisesti on eletty haastavien olosuhteiden keskellä. Raportti tuo esiin kaupungin onnistumisia, mutta myös joitakin kehitettäviä osa-alueita ja tunnistettuja riskejä. Erityisen positiivista on, että tarkastuslautakunta on kuunnellut myös nuorten arvokkaita näkemyksiä kaupungin yhteiseen päätöksentekoon.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Keski-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi Keski-Suomen liiton vuoden 2023 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yksimielisesti ja kiitosten kera. Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen iloitsi Äänekosken lukiolla järjestetyn kokouksen avaussanoissaan Keski-Suomen liiton kautta viime vuoden aikana myönnetystä poikkeuksellisen suuresta aluekehitysrahoituksesta. Hän kantoi samalla erityistä huolta Keski-Suomen työllisyystilanteesta ja kuntien taloustilanteesta.

Vuoden 2025 alusta työnantajat saavat palvelua Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueelta - Tervetuloa infotilaisuuteen!

Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. TE-palveluiden siirtyminen kunnille on merkittävä ja uusi lakisääteinen tehtävä. Tavoitteena on edistää tehokkaasti työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamista! Järjestämme uudistuksesta kaikille avoimet, samansisältöiset infotilaisuudet ti 4.6. ja ke 5.6.2024 klo 10 etäyhteyksin. Myös alueen yrittäjät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan!

Karhunlähteen päiväkoti täyttää 50 vuotta

Karhunlähteen päiväkodilla vietettiin viime viikolla päiväkodin viisikymppisiä ja nykyinen rakennus täyttää 40 vuotta. Koko talon väki ja perheet ovat juhlineet monin tavoin. Henkilökunta kokosi jumppasaliin upean näyttelyn, joka on läpileikkaus päiväkodin eri vuosikymmeniltä 70-luvulta tähän päivään. Esillä on eri aikakausilta tuttuja leluja, kirjoja, lehtileikkeitä ja valokuvia sekä muuta päiväkodin esineistöä. Lapset vanhempineen saivat tutustua näyttelyyn jäätelötarjoilun kera.

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.