Kaavoittamisen iltapäivässä ideoitiin Äänekosken Laajalahden alueen asemakaavaa

Äänekosken kaupungin järjestämässä Kaavoittamisen iltapäivässä keskiviikkona 30.3.2022 suunniteltiin yhdessä asukkaiden kanssa Laajalahden asemakaavaa kaupungin omistamille maille.
Kolme ihmistä tutkivat karttaa.

Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi ja kaavasuunnittelija Carita Kosonen levittivät kartat pöydille ja niihin sai merkitä tarralapuilla toiveita ja ideoita alueen kehittämiseen.

Tapio Heimonen piti kaavoittamisen iltapäiviä hyvänä tapana ottaa kaupunkilaisia mukaan alueiden suunnitteluun.

– Kaupungin palvelu on tässä suhteessa kyllä parantunut ja asukkaiden mielipide otetaan hyvin huomioon, Tapio Heimonen sanoo.

Myös Panu Tourunen kiitteli tapahtumaa, johon sai vapaamuotoisesti osallistua ja tulla esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan. Tourunen asuu perheineen Laajalahden alueen vieressä ja halusi sen vuoksi tulla mukaan.

– Tämä on tervetullutta kaupunkilaisten kuuntelua. Kaavoittaminen koskee kuitenkin asuinympäristöjä ja ne ovat kaikkien yhteisiä asioita, Tourunen sanoo.

Kartta ja kyviä.

Äänekosken kaupunki panostaa uuden strategian mukaisesti asukkaiden osallistamiseen ja Kaavoittamisen iltapäivät ovat osa sitä. Myös yritysvaikutusten arviointeja tehdään enemmän, myös kaavoitushankkeiden yhteydessä. Niillä pyritään ennakoimaan eri päätösten vaikutuksia yritysten ja työllisyyden näkökulmasta. 

Seuraava Kaavoittamisen iltapäivä järjestetään syksyllä 2022. 

Toiveita ja ideoita esimerkiksi uusista asuinalueista voi esittää jo ennen sitä kaupungin maankäyttöpalveluiden väelle.

Kolme ihmistä kartta pöydällä.

Lisätietoja:

Kaavoituspäällikkö Nina Marjoniemi, 020 632 2035, nina.marjoniemi@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu 31.3.2022

Uutisia Äänekoskelta

  • Kaikki
  • Asuminen ja ympäristö
  • Hallinto ja päätökset
  • Ikääntyneet
  • Kasvatus ja koulutus
  • Kulttuuri ja liikunta
  • Lapsiperheet
  • Nuoret
  • Työ ja yrittäminen
  • Uudet asukkaat

Nuorten kesä Äänekoskella 2023 - Tule mukaan toimintaan!

Äänekosken kaupungin nuorisopalvelut järjestää kivaa tekemistä nuorille kesällä 2023! Luvassa on mm. nuorten leiri, yhdessä tekemistä ja pelaamista sekä lukuisia retkiä ja toimintapäiviä. Liikkuvan nuorisotyön Kesäkaara näkyy, kuuluu ja kulkee Äänekosken alueella arkisin, Etsivät nuorisotyö palvelee myös kesällä ja Suolahden nuorisotilat ovat avoinna myös kesällä. Ilmoittaudu ja tule mukaan kesätoimintaan!

31.5.2023

Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta 19.4.2023

Osana Koskelan 80-vuotisjuhlaviikkoa kaupungintalolla vietettiin 19.4.2023 ”Äänekoskella ilmastotekojen äärellä – Tietoa ja taidetta” -tapahtumaa! Ympäristötoimen väki esitteli Äänekosken kaupungin tekemää kunnianhimoista ja strategista ilmastotyötä. Tavoitteena on 80 prosentin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä, mikä on viisi vuotta edellä kansallisista tavoitteista. Ympäristö- ja ilmastovahtisivustolle on koottu kaikki konkreettiset toimenpiteet, mitä ilmaston eteen on tehty, mitä on suunniteltu ja mitkä ovat kesken.

24.4.2023

Keski-Suomen hyvinvointialueen Äänekosken kouluterveydenhuollon tiedot (15.2.2023)

Kouluterveydenhoitaja on terveyden edistämisen asiantuntija koulussa. Hän vastaa hoitotyön asiantuntijuudesta opiskeluhuollossa. Terveydenhoitajan tehtävät liittyvät kouluyhteisöön ja ympäristöön, yksittäiseen oppilaaseen ja perheeseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Kouluterveydenhoitaja osallistuu opiskeluhuoltoryhmiin, opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen sekä kouluyhteisön terveellisyyden ja turvallisuuden edistämiseen ja seurantaan.

15.2.2023

Asukkaat olivat yksimielisiä kaavoittamisen iltapäivässä Suolahdessa: Kukkulanmäen alue on oikea helmi

Äänekosken kaupungin kaavoittamisen iltapäivän 8.2.2023 työpajan aiheena oli Suolahden Kukkulan ja lähiympäristön asemakaavan muutos. Tavoitteena on saada tämän vuoden aikana alueesta kaavaluonnokset ja vanhat kaavamääräykset päivitetään ajantasaisiksi. Äänekosken kaupunki halusi hyvissä ajoin jo ennen luonnosten laatimista osallistaa asukkaita ja kuulla heidän toiveitaan, joita alueen kaavoittamisessa otetaan huomioon.

10.2.2023

Äänekoski-lisän myöntämisen perusteita yhdenmukaistettiin muiden kuntakokeilukuntien kanssa: ”Näemme pienissä yrityksissämme kasvupotentiaalin”

Jyväskylän työllisyyden kuntakokeilun kunnat, eli Äänekoski, Jyväskylä, Laukaa ja Muurame, yhdenmukaistivat työllistämisen kuntalisän myöntämisen periaatteensa. Äänekoskella muutokset astuvat voimaan 1.3.2023 alkaen. Muutokset aiempaan ovat kuntakokeilun kunnissa melko pieniä. Merkittävin muutos on kuitenkin se, että jatkossa yksinyrittäjien on helpompi palkata yrityksensä ensimmäinen työntekijä.

9.2.2023