Resurssiviisautta on ammennettu alueen yrityksiltä ja toimijoilta

”Äänekoski on kutkuttavassa kohdassa”

Työpajan osallistujia.
Resurssiviisas Äänekoski - Vähäpäästöinen tieliikenne -hankkeen alustavia tuloksia on jo saatu. Äänekosken kaupunki edistää vähäpäästöistä tieliikennettä alueella vauhdittamalla vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin kehittämistä raskaan liikenteen käyttöön. Hanke on osa Äänekosken kaupungin aktiivista ilmasto- ja ympäristötyötä. Huolehdimme ympäristöstämme niin, että voimme jättää sen tuleville sukupolville parempana.

Vähäpäästöinen tieliikenne -hanke edistää etenkin raskaan liikenteen näkökulmasta uusiutuvien polttoaineiden ja sähkölatausasemien kehittämistä Äänekoskella. Äänekosken sijainti on logistisesti loistava ja uusien jakeluasemien myötä tänne saataisiin ohikulkijat pysähtymään.

Tähän mennessä hankkeessa on toteutettu 16 alueen merkittävän yrityksen ja toimijan haastattelut ja alustavia tuloksia vaihtoehtoisten käyttövoimien kysynnästä ja tarjonnasta on jo koottu. Haastatteluista on saatu paljon arvokasta ja hyödyllistä tietoa tulevaisuuteen. Niitä käytiin läpi 7.5.2024 vuorovaikutteisessa työpajassa, johon oli kutsuttu toimijoita ja kaupungin väkeä.

Hankkeen tavoitteena on kohtauttaa vähäpäästöisten polttoaineiden osalta kysyntä ja tarjonta vahvistamalla sidosryhmien välistä yhteistyötä. On tärkeää, että käyttäjien todelliset tarpeet kuullaan, jotta kehitys menee toivottuun suuntaan. Kaupunki itse ei voi olla jakelubisneksessä toimija, mutta kaupungin rooli on mahdollistaa jakelutoimintaa mm. kaavoituksella, luvituksella ja sopivilla tonteilla.

Kaupungilla on parhaillaan käynnissä sähköautojen latausasemien kilpailutus operattoreille. Tavoitteena on saada jo tämän vuoden aikana lisää sähköautojen latauspisteitä asukkaiden käyttöön Äänekosken eri taajamiin.

Ryhmäkuva.

Kaasu on tätä päivää, sähkö tulevaisuutta

Työpajassa keskusteltiin paljon siitä, että tässä vaiheessa kehitystä on olemassa muna-kana-ilmiö: jakeluasemia ei ole ennen kuin liikenteessä on enemmän kalustoa, eikä kalustoa taas voi hankkia ennen riittävää jakeluverkostoa. Äänekoski on kuitenkin logistisesti ja muutenkin erinomaisen hyvällä paikalla Keski-Suomessa ja Jyväskylän lähellä, kun ajatellaan raskaan liikenteen jakeluverkostojen kehittämistä.

– Äänekoski on kutkuttavassa kohdassa Jyväskylän lähellä ja etenkin Hirvaskangas on alueena kiinnostava, Aino Mensonen Rambollilta totesi.

Suurin käyttövoimamuutos tapahtuu lähivuosina kaasun käytössä, johon kaupunki voi myötävaikuttaa mm. luvittamalla sopiva alue. Alue tulee olla palveluiden äärellä ja 4-tien varressa täysperävaunullisella rekalla helposti saavutettavissa. Toimijoiden haastatteluissa korostui se, että raskaan liikenteen tankkaus- ja latauspaikkojen yhteydessä tulee ehdottomasti olla palveluja, jotta kuljettajat voivat pitää samalla lakisääteisen taukonsa. Kylmäasemia ei siis kannata perustaa. Liittymän pitää olla myös täysperävaunullisen rekan kannalta helppo ja matka valtatieltä lyhyt.

Haastatteluissa nousi Hirvaskankaan ja Kotakennään alueet varteenotettavina pysähdyspaikkoina.

Käyttövoimana kaasun etu on, että siitä on jo saatu hyviä kokemuksia ja toimijoiden kynnys vaihtaa siihen on matala. Kaasu sopii raskaaseen kuljetukseen ja jakeluasemat ovat julkisia. Kaasun jakeluasemia ei ole kuitenkaan riittävästi ja niitä tulee kehittää.

Työpajassa mukana ollut Valion logistiikkapäällikkö Petteri Laine kertoo, että Valiolla on tällä hetkellä Suomessa kuusi kaasuautoa ja pikkuhiljaa niitä tulee lisää. Valion strateginen tavoite on olla logistiikaltaan hiilineutraali vuonna 2035.

– Olemme menneet nyt kaasu edellä ja sähkö tulee vasta tulevaisuudessa. Tämä on meidän yhteinen asia ja tarvitsemme lisää infraa, jotta vähäpäästöistä kalustoa voidaan hankkia lisää. Haluamme tehdä itsekin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, Laine kertoo.

Äänekosken kaupungin paikallisliikennettä alkaa kesäkuussa ajamaan Linkki-liikenne, jolla on käytössä kaasulla kulkevat linja-autot.

Myös sähkön käyttö tulee kasvamaan tulevaisuuden jakeluliikenteessä, vaikka moni on sen suhteen skeptinen. Sähkön kehitys käyttövoimana on mahdollista myös pidemmillä matkoilla, jolloin latausasema niin lyhytkestoiselle kuin pitkälle lataukselle palveluineen tarvitaan myös 4-tien varteen. Kaupungilta toivotaan myötävaikutusta, jotta sähkökaapelit on vedetty alueelle, vaikka latausinfra kehittyykin markkinalähtöisesti

Diesel toimii raskaalla liikenteellä ja on ylivertainen käyttövoima, mutta sen kehittyminen olisi suotavaa ja vähäpäästöisyys edellyttää uusiutuvien muotojen käyttöä. 

Vety ei ole vielä nestemäisenä maaliikenteen polttoaine.

Työpajaan osallistuneet kommentoivat, että hanke on mielenkiintoinen ja kokoaa eri tahoja yhteen. Yhteistyö yritysten, toimijoiden ja myös muiden kaupunkien ja kuntien kanssa on tärkeää.

– Olemme kaikki yhdessä uuden ja tärkeän asian äärellä.

Työpajan väkeä.

Asukkaat mukaan

Vaikka käynnissä oleva hanke keskittyy raskaaseen liikenteeseen, jakeluverkoston monipuolistumisesta hyötyvät myös yksityisautoilijat. Asukkaille ja kaupungin työntekijöille tehtiin keväällä pienet verkkokyselyt.

Asukaskyselyyn vastasi 171 henkilöä. Vastanneiden autoja liikuttaa eniten bensiini (45 %) sekä diesel (41 %). Ladattavat hybridit kulkevat jo lähes 10 %:lla vastaajista. Sähkön ja kaasun osuus käyttövoimasta on vielä vähäistä ja vastaajista ei löydy yhtään biodieselin käyttäjää.

Vastaajista lähes 70 % valitsisi ajoneuvon, joka käyttäisi vähäpäästöisiä käyttövoimia, mikäli Äänekoskella olisi niitä saatavilla (sähkö, sähköhybridi, biodiesel, kaasu). Suosituimpia valintoja vähäpäästöisistä käyttövoimista olisi kaasu ja ladattava sähköhybridi, molemmat reilulla 30 %:n osuudella. Sähkön valitsisi vastaajista reilu 20 % ja biodieselin reilu 10 %. Kyselyyn vastanneet asukkaat haluavat vähäpäästöisen käyttövoiman jakeluasemia, joista saa kaasua (33 %), biodieseliä (28%) ja sähköä (25%).

Hanke kestää 15.9.2024 asti ja sen toteuttaa kaupunki yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö
Hanna Ahonen
0400 893 683
hanna.ahonen@aanekoski.fi

Uutinen julkaistu , muokattu 8.5.2024 klo 15:28

Uutiset

 • Kaikki
 • Asuminen ja ympäristö
 • Hallinto ja päätökset
 • Hyvinvointi ja tuki
 • Ikääntyneet
 • Kasvatus ja koulutus
 • Kulttuuri ja liikunta
 • Lapsiperheet
 • Nuoret
 • Työ ja yrittäminen
 • Uudet asukkaat

Äänekoski etenee kohti kestävämpää elämää

Suomen Ympäristökeskus julkaisu vuoden 2022 kasvihuonepäästöt. Tilastojen mukaan Äänekoskella kasvihuonepäästöt ovat laskeneet keskivertoa enemmän. Vuoden 2006 huippuvuodesta päästöt ovat laskeneet maanlaajuisesti 36% ja Hinku-kuntien keskimääräinen päästövähennys oli 40%, kun Äänekosken päästöjen vähennys on jopa 44%. Keski-Suomesta suurimpiin päästövähennyksiin ylsi Jämsä ja jaetulle kakkossijalle Äänekoski pääsi yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa.

Kouluruualle tunnustusta - Äänekoskella lapset syövät ”diplomiruokaa”!

Äänekosken kaikille seitsemälle peruskoululle on myönnetty Kouluruokadiplomit. Äänekoskella on hyvää yhteistyötä ruokapalveluiden, koulujen ja päiväkotien välillä. Tätä yhteistyötä halutaan kehittää edelleen ja on tärkeää, että kaikki aikuiset lasten ja nuorten ympärillä osallistuvat ruokakulttuurin kehittämiseen ja arvostamiseen. Äänekoskella on erittäin laadukas kouluruoka ja diplomi on myös kunnianosoitus pitkäjänteiselle ja arvokkaalle työlle. Ensi viikolla diplomeita juhlitaan jokaisessa peruskoulussa herkkujälkkärillä!

Asukaskyselyn mukaan Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kaupungin peruspalveluihin

Äänekosken kaupungin uudistettu asukaskysely toteutettiin nyt toista kertaa. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja kaupungin yhdessä tuottamiin palveluihin oltiin edellisvuotta tyytyväisempiä. Peruspalveluiden järjestämisessä ja jätteiden lajittelumahdollisuuksissa on onnistuttu hyvin. Lisäksi Äänekoskella ollaan tyytyväisiä kattaviin harrastusmahdollisuuksiin. Asukaskyselyllä kaupunki saa arvokkaita kehitysehdotuksia ja suuntaviivoja toimintaansa ja palvelujen kehittämiseen.

Julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekoskella

Äänekosken tehdasalueen toimijoiden ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen julkinen turvallisuustiedote jaetaan kotitalouksiin Äänekosken seudulla 8.5.2024. Kotitalouksiin jaetaan yhteensä lähes 11 000 turvallisuustiedotetta, minkä lisäksi tiedotteita jaetaan Äänekosken kouluihin, kauppoihin, hyvinvointialueen toimipisteisiin, kaupungintalolle sekä kaupungin infopisteisiin, kuten Äänekosken kirjastoille. Turvallisuustiedote sisältää tietopaketin suuronnettomuusvaroista, väestön varoittamisesta, turvallisuustoimenpiteistä sekä toimintaohjeet kansalaisille suuronnettomuustilanteessa.

Muutoksia apuvälinepalveluiden puhelinnumeroihin ja palveluaikoihin

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toiminnan kehittämisen johdosta maanantaina 6.5. pohjoiseen Keski-Suomeen tulee apuvälinepalveluille uusi puhelinnumero, Kyllön ja Palokan terveysasemien apuvälinepalveluiden puhelinnumerot yhdistyvät sekä Keuruun apuvälinepalveluiden palveluajat muuttuvat. Kehitystyön tavoitteena on pala palalta yhdenmukaistaa ja parantaa hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa, saavutettavuutta ja laatua.

Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu

Maahanmuuttovirasto on kilpailuttanut vastaanottotoimintaansa. Toimintansa päättävien vastaanottokeskusten sopimukset irtisanotaan ja suorahankittujen vastaanottokeskusten toimintaa siirretään osaksi jo aiemmin kilpailutettujen keskusten toimintaa. Maahanmuuttovirasto siirtää myös Äänekosken vastaanottokeskuksen toiminnan nykyiseltä Hemcare Oy:ltä kilpailutetulle toimijalle. Äänekosken vastaanottokeskuksen toimija vaihtuu viimeistään huhtikuun lopussa.

Äänekoskella on luvassa vilkas kaavoitusvuosi

Äänekoskella on luvassa seuraaville kolmelle vuodelle kaikkiaan 17 asemakaavahanketta, jotka ovat kaavoitusprosessin eri vaiheissa. Yleiskaavahankkeita kaavoituskatsauksessa esitetään yksi eli Mämmen osayleiskaava II, jota on tavoitteena valmistella eteenpäin vuoden 2024 aikana. Lähiaikoina vireille saatettavina uusina hankkeina kaavoitusohjelmassa esitetään neljä asemakaavahanketta: Asemakaavan muutos Viiskulmasta Äänekosken sillalle, Sirkkaharjun asemakaavan muutos ja laajennus, Hirvaskankaan länsipuolen asemakaavan muutos ja Honkalan Sörkänmäen asemakaavan muutos ja osittainen kumoaminen.

SM-hiihdot Äänekoskella 22.-23.3.2024: Huiman hiihtojaosto haluaa yrittäjiä mukaan yhteistyöhön

Vuonna 2019 Äänekoskella hiihdettiin SM-kisat, jotka olivat erittäin onnistuneet niin kilpailijoiden, yleisön, yhteistyökumppaneiden kuin järjestäjien näkökulmasta. Yleisöä paikalla oli lähes 11 000 henkeä. Hyvän edellisen kokemuksen ansiosta Äänekosken Huiman hiihtojaosto on saanut jälleen SM-hiihdot järjestettäväkseen. Kisat hiihdetään liikuntapuiston maisemissa 22.-23.3.2024. Huiman hiihtojaosto toivoo yrittäjiä mukaan yhteistyöhön.

Uudistettu laskettelukeskus Äänemäki on nyt auki!

Äänekosken kaupungin laskettelurinne Äänemäki avattiin 16.12.2023 ensimmäistä kertaa kolmen rinteen vahvuudella. Rinteessä riitti avajaispäivänä runsaasti kävijöitä koko aukiolon ajan. Äänekosken kaupunki on investoinut Äänemäkeen uuden rinteen ja hissin. Uusi rinne on reilusti pidempi kuin kaksi muuta rinnettä ja sopii entistä paremmin aloittaville laskijoille. Äänekosken Urheilijat vastaa kaupungin laskettelurinteen toiminnasta talvikaudella.

Äänekoskelle Keski-Suomen Vuoden yrittäjyyskasvattaja 2023 -palkinto

Vuoden 2023 parhaat yrittäjyyskasvattajat palkittiin ja Keski-Suomen palkinto tuli Äänekoskelle kaupungin yrittäjyyskasvatuksen vastuuopettaja Mika Matilaiselle! Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatustoimija YES-verkosto palkitsee vuosittain on suomalaisia toimijoita työstään yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä. Palkitut Vuoden 2023 YES Agentit ovat tavoitteellisesti edistäneet yrittäjyyskasvatusta omissa verkostoissaan.

11.12.2023