Äänekosken kaupunki tukee kuntalaisten avoimen korkeakoulun opintoja

Äänekoskella on kiinnitetty huomioita Äänekosken väestön koulutusrakenteeseen ja koulutustasoon. Käytettävissä olevien tietojen mukaan äänekoskelaiset ovat heikommin koulutettuja kuin koko maan väestö keskimäärin. Koulutuksen taso on suoraan yhteydessä työllistymiseen. Nykyaikaisessa työelämässä työntekijältä odotetaan osaamisen ylläpitämistä ja kehittämistä myös työuran aikana. Myös paikkakunnan elinkeinoelämän kehittäminen, elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja uuden yritystoiminnan houkuttelu Äänekoskelle edellyttää, että osaavaa työvoimaa on paikkakunnalla saatavilla.

Äänekosken kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8.4.2019 avoimen korkeakoulun opintojen tukemisesta. Äänekoskelaisten on mahdollista hakea korvausta avoimessa korkeakoulussa syntyneistä opiskelukustannuksista.

Opintojen järjestäjän tulee olla Suomessa toimiva ja julkisessa valvonnassa oleva yliopisto tai ammattikorkeakoulu. Korvauksia maksetaan enintään 15 euroa/opintopiste enintään kymmeneltä opintopisteeltä.
Tarkemmat kriteerit ja hakuohjeet: https://www.aanekoski.fi/kasvatus-ja-koulutus/avoin-korkeakouluopetus

Lisätietoja:

Opetus- ja kasvatusjohtaja Ville Härtsiä
puh. 020 632 3000
etunimi.sukunimi@aanekoski.fi

Muokattu 25.5.2022